Holding Yapısı

PRINT

Yapılandırma


Holding Yapısı

Tanımı
Başka bir şirketin veya diğer şirketlerin (iştirakler) hisselerine sahip olan bir şirkettir. Genellikle ana şirket olarak adlandırılır. Ayrıca, gayrimenkul veya diğer mülklere de sahip olabilir. Bir holding şirket, uygun ülkedeyse, gelen ve giden temettüler ile sermaye kazançları üzerindeki stopaj vergisini azaltabilir veya tamamen kaldırabilir.

Holding Yapısı Tanımı Başka bir şirketin veya diğer şirketlerin (iştirakler) hisselerine sahip olan bir şirkettir. Genellikle ana şirket olarak adlandırılır. Ayrıca, gayrimenkul veya diğer mülklere de sahip olabilir. Bir holding şirket, uygun ülkedeyse, gelen ve giden temettüler ile sermaye kazançları üzerindeki stopaj vergisini azaltabilir veya tamamen kaldırabilir.

 

Holding şirketi faydaları

  • Gelen temettüler üzerinden %0 vergi.

İştirak şirketlerinden gelen temettüler üzerindeki Kurum Gelir Vergisi muafiyeti birçok Avrupa ülkesinde mümkündür.
Kıbrıs, Letonya, Hollanda, Malta, Macaristan

  • Giden temettüler üzerinden %0 vergi

Holding şirketten hissedarlara (yerleşik olmayan bireyler veya yerleşik olmayan şirketler) ödenen temettüler üzerinde %0 stopaj vergisi.
Kıbrıs, Hong-Kong, Letonya, Singapur, İrlanda, Macaristan

  • Malik gizliliği

Offshore şirketler, tröstler ve fonlar sıklıkla bu amaç için kullanılırlar. Prestijli Avrupa ülkeleri, miras ve ifşa etmeme maksatlı olarak gizli tröst şirketler kurabilir.
Avusturya ve İrlanda Aile Fonları veya Hollandalı STAK. Detaylar için bize ulaşın.

  • Hisse satışları üzerinde %0 sermaye kazanç vergisi

Hisse satışı üzerindeki sermaye kazanç vergisi birçok Avrupa ülkesinde muafiyete sahiptir.
Kıbrıs, Letonya, Hollanda, Malta, Macaristan

Nasıl çalışır?

Temettü üzerindeki vergiyi düşürmek veya kaldırmak üzere Çifte Vergilendirme Antlaşmaları veya AB Ana İştirak Talimatını uygulamak için, holding şirket

  • yerleşik vergi mükellefi şirket olmalı (bir yerleşik vergi mükellefiyet belgesi ibraz edebilmeli)
  • holding ülkesi tarafından aşağıdakilere uygulanan katılım muafiyeti (varsa) şartlarına uymalıdır
  • asgari mülkiyet süresi
  • mülkiyetteki asgari hisse %
  • iştirak ülkesindeki kurum gelir vergisi seviyesi (vergi testi)

Holding şirketleri kıyaslayın

Gelen temettüler  Giden temettüler
LETONYA %0 kurumlar vergisi
Yerleşik ve yerleşik olmayan şirketlerden (offshore şirketler hariç) bir Letonya şirketi tarafından alınır.
%0 stopaj vergisi
Yerleşik olmayan kurumsal hissedarlar için %0
Yerleşik kurumsal hissedarlar için %0
Şahıslar için %10
KIBRIS %0 kurumlar vergisi
İştirak gelirinin asgari %50’si ticaret geliri ise,
iştirak kendi ülkesinde en az %5 vergiye tabidir
%0 stopaj vergisi
Yerleşik olmayan kurumsal hissedarlar için %0
Yerleşik kurumsal hissedarlar için %0
Şahıslar için %0
OLLANDA %0 kurumlar vergisi
Katılım Muafiyet şartları:
Hollandalı Holding Şirket iştirak hisselerinin asgari %5’ine sahiptir
İştirak bir ticaret şirketidir veya iştirak portföy yatırımı olarak sahiplenilmemiştir
İştirak “vergi testi”ne tabidir – asgari %10 kurumlar vergisi oranı
İştirak “varlık test”ine tabidir – pasif varlıklar %50’den az olmak zorundadır
 

AB Ana İştirak Talimatı çerçevesinde ve/veya Katılım Muafiyeti uygulandığında.
Diğer durumlarla %15, ancak yapılandırma mümkündür.

MALTA %0 kurumlar vergisi
Maltalı şirket, yabancı şirket hisselerinin en az %10’una sahipse,
VEYA bir iştirak şirketinde, asgari 1.5 milyon Euro tutarında yatırımları varsa
Yabancı iştirak:
AB’de kurulmuş olmalı,
VEYA, herhangi bir ülkede %15’den fazla kurumlar vergisi ödemeli,
VEYA, gelirlerinin asgari %50’si ticaretten olmalıdır
%0 stopaj vergisi
Yerleşik olmayan kurumsal hissedarlar için %0
Yerleşik kurumsal hissedarlar için %0
Şahıslar için %0

Paket fiyatını sorun

upgrade your offshore company image