• Offshore

 • Offshore

 • Offshore

PRINT

Offshore veya Bölgesel Vergi Rejimleri


A?a??daki ?irket türleri, vergi planlama ve uluslararas? i?letme yap?land?rma amaçl? olarak kullan?labilir:
 • Uluslararas? i?letmeler için mevzuatlar?n yabanc? ?irketlerin kendi ülkelerinde i?letme faaliyetinde bulunmazlarsa, vergiden tamamen muaf oldu?u ülkelerde (genellikle vergi cenneti olarak adland?r?l?r) kurulmu? s?f?r vergili offshore ?irketler.
 • Hem offshore hem onshore tip ?irketler sunan, bölgesel vergi rejimi dahilinde kurulmu? ?irketler. Vergi cenneti olarak kabul edilmeseler de, do?ru ?ekilde yap?lanm?? ve yönetilmi? olarak tercih edilebilir bir vergi rejimine sahiptirler. Kar?n yerel kaynaklardan olmamas? ?art?yla, ?irketler yerel vergi ödemeksizin uluslararas? ticaret için kullan?labilirler. Buna genellikle “bölgesel vergilendirme” ad? verilir.

OFFSHORE

 • Offshore olarak kurulmuş şirketler vergiden muaftırlar. Vergi yerine, sabit yıllık hükümet ve tescilli acente ücreti vardır. Offshore şirket, çok basit yönetimi ile, genellikle en maliyet-etkin çözümdür.
 • Offshore şirketler müdürler ve hissedarlar için kamuya açık kayıt tutmazlar. Bu bilgiler sadece, ruhsatlı Tescilli Acente tarafından tutulur.
 • Yıllık mali beyannameler veya denetlenmiş hesaplar zorunluluğu yoktur.
 • Offshore şirketler çeşitli ülkelerde kara listeye alınabilir. Bu ülkeler, sıfır vergili ülkeler ile iş yapılmasına kısıtlamalar koyarlar (örneğin Letonya, Litvanya, Estonya, İtalya ve birkaç ülke daha).
 • En Popüler Uygulamalar: Tek kişilik ticaret şirketi Acente yapısında ana şirket Gayrimenkul veya yabancı şirket hisselerine sahip olmak için holding yapısı Gemi işletmeciliği ve yat sahipliği.

BÖLGESEL VERGİ REJİMLERİ

 • Bölgesel vergi rejimi ile %0 vergiye ulaşılır. Bunun anlamı; eğer kar bu ülkede elde edilmezse, kurumsal gelir vergisi uygulanmaz.
 • Yıllık ücretler ve şirket işlemleri, yerel gerekliliklere göre değişkenlik gösterir. Müdürler ve hissedarlar hakkındaki bilgilere, Sicil Memurluklarından ulaşılabilinir (birkaç istisna vardır, örneğin, BAE ve ABD).
 • Yabancı kaynaklı kar vergiden muaf olsa bile, mali beyannameler verilmek zorundadır.
 • Şirketin bir yerleşik vergi sertifikası sunması şartıyla, vergi antlaşmaları uygulanabilir. Temettü, faizler ve telif hakları üzerindeki stopaj vergisini ortadan kaldırmak için vergi planlamada kullanılır.
 • En Popüler Uygulamalar: Uluslararası Ticaret Holding varlıkları ve gayrimenkul Holding iştirakleri Holding Ticari Markalar ve Fikri Mülkiyet
upgrade your offshore company image