• Panama

  0% TAX

  COMPANY PACKAGE

  AVAILABLE IMMEDIATELY

 • Panama

  0% TAX

  COMPANY PACKAGE

  AVAILABLE IMMEDIATELY

 • Panama

  0% TAX

  COMPANY PACKAGE

  AVAILABLE IMMEDIATELY

PRINT

Panama

Want to learn more about this jurisdiction?

Send us an inquiry

Panama yerleşik olmayan şirketler öncelikli olarak Panama dışında kullanım içindir ve Panama'da faaliyet gösteremezler. Yönetim kolaylığı, gizlilik özellikleri, vergi muafiyet statüsü ve dünya çapında finans topluluğu tarafından yaygın şekilde tanınması popüler bir tercih olmasını sağlar.

Panama offshore şirketi özellikleri

 • Asgari sermaye zorunluluğu yoktur
 • Asgari müdür sayısı üçtür (yerleşik olmayan ve kurumsal müdürlere izin verilir)
 • Hissedarlar kamuya açık kayıtlarda görünmez
 • Müdürlerin isim ve adresleri kamuya açıktır. (Temsilci müdürler kullanılabilir)
 • Mali hesaplar veya denetim zorunluluğu yoktur
 • Faaliyete hazır şirketler hemen sağlanır. Şimdi isteyin!

Popüler Panama offshore şirket uygulamaları

 • Gayrimenkul veya hisse veya diğer mülkler gibi, yatırım ve varlıkların holding / mülkiyeti
 • Ticari muameleler ve uluslararası ticaret faaliyetleri
 • Varlık koruma araçları
 • Danışmanlık ve kişisel hizmet şirketleri

Popüler Panama offshore şirket kuruluş paketi

FAALİYETE HAZIR ŞİRKET PAKETİ

 Faaliyete Hazır Şirket + 1nci sene giderleri
 • Faaliyete Hazır Şirket
 • Apostil tasdikli kuruluş belgeleri şunlardır:
      Kuruluş Sertifikası
      Şirket Ana Sözleşmesi
      İlk Toplantı Tutanağı
      1 yıllık Genel Vekâletname
 • Temsilci müdür & hissedar hizmeti
 • Tescilli adres & tescilli acente hizmeti
 • Beyanname ve Hisse Sertifikası
 • Şirket kaşesi
 $ 1,600 (tek ödeme)

ZAMANLAMA: Faaliyete hazır şirketler hemen sağlanır!

Uzaktan banka hesabı sunumu - bakınız seçenekler. 
 2nci seneden başlayan yıllık giderler
 • Apostil tasdiki Genel Vekâletname
 • Temsilci müdür & hissedar hizmeti
 • Tescilli adres & tescilli acente hizmeti
 $ 1,500 (yıllık)
 

Yeni şirket kuruluşu aynı şartlarla sunulmasına rağmen, tescil ve belge ayarlama için gerekli zaman 7-10 gün civarındadır.
Bu paket için başvurun.

Veya alternatif paket sorun.

 

Panama offshore Vergilendirme

Panama'da yerleşik olmayan şirketin, tüm gelir vergisi, temettüler, faiz, kiralar, telif hakları ve şirket hisselerin satışından sermaye kazançları muafiyeti dâhil, vergiden muaf statüsü vardır.
Vergi yerinde, sabit bir yıllık devlet ücreti ile yıllık tescilli acente ücreti vardır.

Panama'da şirket tescilini nasıl yaparım?

upgrade your offshore company image