• BVI

  0% TAX

  COMPANY PACKAGE

  AVAILABLE IMMEDIATELY

 • BVI

  0% TAX

  COMPANY PACKAGE

  AVAILABLE IMMEDIATELY

 • BVI

  0% TAX

  COMPANY PACKAGE

  AVAILABLE IMMEDIATELY

PRINT

BVI

Want to learn more about this jurisdiction?

Send us an inquiry

BVI İşletme Şirketi (BC) en geniş şekilde tanınan ve en eski offshore finans merkezlerinden biridir. BVI İşletme Şirketleri Yasası 2005’in yeni versiyonu, BVI içerisinde faaliyet gösteren yeren bir şirket ile bir offshore şirketi yapılarını birleştirerek, tek bir şirkete izin vermektedir: BVI İşletme Şirketi.

BVI offshore şirketi özellikleri

 • Asgari sermaye zorunluluğu yoktur
 • Asgari müdür sayısı birdir (yerleşik olmayan ve kurumsal müdürlere izin verilir)
 • Müdür / Hissedar bilgileri halka sunulmaz ve sadece tescilli acente tarafından tutulur
 • Mali hesaplar veya denetim zorunluluğu yoktur
 • Faaliyete hazır şirketler hemen sağlanır. Şimdi isteyin.

Popüler BVI offshore şirket uygulamaları

BVI İşletme Şirketi, aşağıdaki faaliyet alanlarının tümü için iyi bir seçenektir:

 • ticaret faaliyetleri
 • yabancı şirketlerde holding hisseleri

Popüler BVI offshore şirket kuruluş paketi

FAALİYETE HAZIR ŞİRKET PAKETİ

 Faaliyete Hazır Şirket + 1nci sene giderleri
 • Faaliyete Hazır Şirket
 • Apostil tasdikli kuruluş belgeleri şunlardır:
      Kuruluş Sertifikası
      Şirket Ana Sözleşmesi
      İlk Toplantı Tutanağı
      1 yıllık Genel Vekâletname
 • Temsilci müdür & hissedar hizmeti
 • Tescilli adres & tescilli acente hizmeti
 • Beyanname ve Hisse Sertifikası
 • Şirket kaşesi
 $ 1,700 (tek ödeme)

ZAMANLAMA: Faaliyete hazır şirketler hemen sağlanır!

Uzaktan banka hesabı sunumu - bakınız seçenekler.
 2nci seneden başlayan yıllık giderler
 • Apostil tasdiki Genel Vekâletname
 • Temsilci müdür & hissedar hizmeti
 • Tescilli adres & tescilli acente hizmeti
 $ 1,500 (yıllık)
 

Yeni şirket kuruluşu aynı şartlarla sunulmasına rağmen, tescil ve belge ayarlama için gerekli zaman 7-10 gün civarındadır.
Bu paket için başvurun.

Veya alternatif paket sorun.

BVI offshore Vergilendirme

Yeni birleştirilmiş şirket, tüm gelir vergisi, temettüler, faiz, kiralar, telif hakları ve şirket hisselerinin satışından elde edilen sermaye kazançları muafiyeti dâhil, vergiden muaf statüden yararlanırlar. BVI içerisinde yerleşik mükellef olarak değerlendirilir ve İsviçre ve Japonya ile çifte vergi antlaşmaları imzalamıştır. Vergi yerinde, sabit bir yıllık devlet ücreti ile yıllık tescilli acente ücreti vardır.

BVI offshore şirket kuruluşunu nasıl yaparım?

upgrade your offshore company image