• Belize

  0% TAX

  COMPANY PACKAGE

  AVAILABLE IMMEDIATELY

 • Belize

  0% TAX

  COMPANY PACKAGE

  AVAILABLE IMMEDIATELY

 • Belize

  0% TAX

  COMPANY PACKAGE

  AVAILABLE IMMEDIATELY

PRINT

Belize

Want to learn more about this jurisdiction?

Send us an inquiry

Belize Uluslararası İşletme Şirketi (IBC), çok basit giderleri olan, maliyeti en uygun offshore şirketlerinden birisidir. Bazı AB devletlerinin Belize ile Vergi Antlaşmaları vardır - örneğin İngiltere, Avusturya ve İsviçre.

Belize offshore şirketi özellikleri

 • Asgari sermaye zorunluluğu yoktur
 • Asgari müdür sayısı birdir (yerleşik olmayan ve kurumsal müdürlere izin verilir)
 • Müdür / Hissedar bilgileri halka sunulmaz ve sadece tescilli acente tarafından tutulur
 • Mali hesaplar veya denetim zorunluluğu yoktur
 • Faaliyete hazır şirketler hemen sağlanır. Şimdi isteyin.

 

Popüler Belize offshore şirket uygulamaları

Belize IBC'ler yaygın olarak aşağıdaki şekilde kullanılır:

 • tek kişilik ticaret şirketi
 • bir acente yapısı içerisinde ana şirketi
 • gayrimenkul veya yabancı şirket hisselerine sahip olmak için holding yapısı

Popüler Belize offshore şirket kuruluş paketi

FAALİYETE HAZIR ŞİRKET PAKETİ

 Faaliyete Hazır Şirket + 1nci sene giderleri
 • Faaliyete Hazır Şirket
 • Apostil tasdikli kuruluş belgeleri şunlardır:
      Kuruluş Sertifikası
      Şirket Ana Sözleşmesi
      İlk Toplantı Tutanağı
      1 yıllık Genel Vekâletname
 • Temsilci müdür & hissedar hizmeti
 • Tescilli adres & tescilli acente hizmeti
 • Beyanname ve Hisse Sertifikası
 • Şirket kaşesi
 $ 1,600 (tek ödeme)

ZAMANLAMA: Faaliyete hazır şirketler hemen sağlanır!

Uzaktan banka hesabı sunumu - bakınız seçenekler.
 2nci seneden başlayan yıllık giderler
 • Apostil tasdiki Genel Vekâletname
 • Temsilci müdür & hissedar hizmeti
 • Tescilli adres & tescilli acente hizmeti
 $ 1,300 (yıllık)
 

Yeni şirket kuruluşu aynı şartlarla sunulmasına rağmen, tescil ve belge ayarlama için gerekli zaman 7-10 gün civarındadır.
Bu paket için başvurun.

Veya alternatif paket sorun.

 

Belize offshore Vergilendirme

1990 Belize Şirketler Yasasına göre, bir Belize IBC şirketi, Belize sınırları içerisinde faaliyette bulunmadığı sürece vergiden muaftır (ancak diğer Belize IBC şirketleri ile iş yapabilir).
Vergi yerinde, sabit bir yıllık devlet ücreti ile yıllık tescilli acente ücreti vardır.

Belize offshore şirket kuruluşunu nasıl yaparım?

upgrade your offshore company image