PVN deklarācijas un citas prasības

DRUKĀT

PVN reģistrācija Eiropas Savienībā


PVN deklarācijas un citas prasības

Ikvienam uzņēmumam, kam piešķirts PVN maksātāja reģistrācijas numurs, jāiesniedz šādas PVN deklarācijas:

  • regulāri jāiesniedz PVN deklarācijas, kurās norādīti visi darījumi, kuriem piemērots PVN (atkarībā no dalībvalsts šīs deklarācijas jāiesniedz reizi mēnesī, trīs mēnešos vai sešos mēnešos);
  • pārskats par PVN samaksu (ja piemērojams);
  • pārskats par atgriezto PVN (ja piemērojams);
  • gada PVN deklarācija.

Dažās situācijās var būt nepieciešami papildu ziņojumi, piemēram, Intrastat atskaites vai EK Tirdzniecības pārskati (ECSL). PVN darbības jomā ietilpst arī EORI numurs, kura reģistrācija nepieciešama, strādājot ar eksporta deklarācijām.

PVN jautājumi ir sarežģīti. ES dalībvalstīs uz PVN attiecināmie noteikumi ir atšķirīgi. Gandrīz visā Eiropā atbildīgās nodokļu iestādes aizvien vairāk uzmanības pievērš ne tikai PVN maksātāju reģistrācijai, bet arī PVN papildu lietojumam, it īpaši attiecībā uz PVN nulles likmi un atgriezto PVN.
Lai nodrošinātu pareizu PVN uzskaiti, svarīgs ir jūsu nodokļu konsultanta atbalsts un sadarbība ar jūsu grāmatvedi. Sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk.

upgrade your offshore company image
upgrade your offshore company image