SADARBĪBAS NOSACĪJUMI

DRUKĀT

Par IBCC


SADARBĪBAS NOSACĪJUMI

Vispārējās KYC (“zini savu klientu”) prasības

Lai atbilstu esošajiem starptautiskajiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un klientu ‘due diligence’ (CDD) noteikumiem, visiem klientiem un viņu pārstāvjiem jāiesniedz šāda informācija:

 • Patiesā labuma guvēja un jebkuras pilnvarotās personas vai pārstāvja pases kopijas.
 • Patiesā labuma guvēja vai pilnvarotā (pārstāvja) dzīvesvietas adreses pierādījums – komunālo maksājumu rēķins, bankas vai kredītkartes izraksts, kas nav vecāks par 3 mēnešiem, kurā norādīts personas vārds un dzīvesvietas adrese.
 • Jaunā uzņēmuma paredzamās darbības apraksts, tajā skaitā darbības teritorija un aptuvenais apgrozījums.
 • Curriculum Vitae.
 • Bankas atsauksmi.

Ja uzņēmuma struktūrā iekļauta kāda juridiska persona (akcionārs vai direktors, kas ir juridiska persona), var būt nepieciešami papildu dokumenti, kas pierādītu šādu juridisko personu patiesā labuma guvēju personības.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka IBCC Ltd. ir tiesīga pieprasīt papildu informācija atbilstības nolūkos. Tādos gadījumos IBCC klientu menedžeris sniegs detalizētus norādījumus. Visa klientu sniegtā informācija ir konfidenciāla.

Apmaksas nosacījumi

 • Lai IBCC izpildītu pasūtījumu uzņēmuma dibināšanai vai ar to saistītiem pakalpojumiem, nepieciešama 100% priekšapmaksa.
 • Samaksa par pakalpojumu jāveic valūtā, kas norādīta rēķinā (EUR, GBP vai USD). Rēķinu var apmaksāt arī citā valūtā, taču tādā gadījumā IBCC nosaka valūtas kursu.
 • Apstiprinātiem partneriem pieejamas arī citas apmaksas iespējas. Uzziniet vairāk

Izcenojumi

 • Summām, kas minētas interneta vietnē, nav pieskaitīti pasta izdevumi un PVN (ja piemērojams).
 • Visas norādītās summas publicēšanas laikā ir pareizas, taču tās var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.
 • Maksa par grāmatvedības pakalpojumiem norādīta, ņemot vērā vidējos statistiskos rādījumus, jo faktiskās izmaksas tiks noteiktas atkarībā no uzņēmuma apgrozījuma. Lai sniegtu precīzu izmaksu aprēķinu, mums vajadzēs saņemt no Jums informāciju par paredzamo vidējo mēneša tirdzniecības apgrozījumu un paredzamo darījumu skaitu mēnesī.
 • Ikgadējās fiksētās maksas, piemēram, par juridisko adresi un direktoru pakalpojumiem, jāveic ik gadu priekšapmaksas veidā.
 • Ienākumu (nodokļu) izmeklēšanas vai citos līdzīgos gadījumos, kas saistīti ar sarežģītiem nodokļu iestāžu jautājumiem vai reģistru pārbaudēm, mēs paturam tiesības pieprasīt papildu samaksu, par ko vienosimies ar klientu.

Atruna

Visi interneta vietnē pieejamie materiāli un paziņojumi paredzēti kā vispārīga informācija klientiem un paredzēta tikai informatīviem mērķiem.  Lai gan interneta vietnē publicējamās informācijas un materiālu atlase veikta ļoti rūpīgi, nevienu informatīvo tekstu, kas publicēts interneta vietnē, nevajag uztvert kā pilnīgu un vispusīgu konkrētās tēmas skaidrojumu.

upgrade your offshore company image
upgrade your offshore company image