• Eiropa

  • Eiropa

  • Eiropa

DRUKĀT

Eiropas ārzonas un iekšzonas uzņēmumi


Tālāk apkopota informācija par populārākajiem Eiropā reģistrēto uzņēmumu veidiem. Lai tos būtu vieglāk atšķirt, tie klasificēti kā Eiropas iekšzonas uzņēmumi (nodokļu rezidenti) un Eiropas ārzonas uzņēmumi (nerezidenti). Jāpiebilst, ka abos gadījumos iespējamas nodokļu optimizācijas shēmas — katrā gadījumā cits risinājums.

EIROPAS IEKŠZONA

Rezidenta uzņēmums
  • Iekšzonas valstīs ar augstākām nodokļu likmēm tās var samazināt, izmantojot progresīvo nodokļu politiku (Nīderlande) vai gudri izstrādātas nodokļu samazināšanas struktūras (piem., Austrija).
  • Citās valstīs ir fiksēts, zems uzņēmuma ienākuma nodoklis, kas ļauj veidot vienkāršāku uzņēmumu struktūru (Kipra, Latvija).
  • PVN reģistrācijas numuri ir pieejami visiem nodokļu rezidentu uzņēmumiem, taču vieglāk tos ir iegūt un uzturēt tādās valstīs kā Kipra, Latvija, Nīderlande un Polija.
  • Nodokļu rezidenti var izmantot Konvencijas par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu, lai samazinātu nodokli vai novērstu to, kas tiek ieturēts no dividendēm, procentu un autoratlīdzības maksājumiem.
  • Nodokļu plānošanas situācijās un gadījumos, kad jāapstiprina nodokļu rezidenta statuss, satura jeb substances prasības ir ļoti nozīmīgas.
  • Populārākie pielietojuma veidi: vispārīga tirdzniecība ar PVN; holdinga uzņēmums ar dividenžu ienākumiem; aktīvi un nekustamais īpašums; franšīzes devējs.

EIROPAS ĀRZONA

Nerezidenta uzņēmums
upgrade your offshore company image
upgrade your offshore company image