• Uzņēmums Lietuvā

  15% IENĀKUMU NODOKLIS

  GATAVS UZŅĒMUMS + PVN

 • Uzņēmums Lietuvā

  15% IENĀKUMU NODOKLIS

  GATAVS UZŅĒMUMS + PVN

 • Uzņēmums Lietuvā

  15% IENĀKUMU NODOKLIS

  GATAVS UZŅĒMUMS + PVN

DRUKĀT

Uzņēmuma reģistrācija Lietuvā

Vēlaties uzzināt vairāk par šo jurisdikciju?

Sazinieties ar mums

Lietuva ir lielākā Baltijas valsts. Tā uzskata sevi par reģiona ekonomisko dzinēju. Valstij ir izdevies piesaistīt ievērojamu ārvalstu tiešo investīciju plūsmu. Investorus iedrošina stabilā valsts ekonomika, zems inflācijas līmenis, zemas darbaspēka izmaksas un liberāla uzņēmējdarbības vide. Uzņēmumu ienākuma nodoklis ir 15%, viens no zemākajiem ES.

Galvenas Lietuvas uzņēmuma iezīmes

 • Minimālais iemaksājamais pamatkapitāls: EUR 2896
 • Pietiek ar 1 direktoru/akcionāru. Var būt jebkuras valsts rezidents. Direktoram ir jāsaņem alga.
 • Uzņēmumu ienākuma nodoklis ir 15%, viens no zemākajiem ES.
 • Pieejami gatavi uznemumi ar PVN maksataja numuriem. Jautajiet!

Populāri Lietuvas uzņēmuma pielietojuma veidi

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU (UAB) TIRDZNIECĪBAI 

Lietuvā reģistrētu sabiedrību ar ierobežotu atbildību (UAB) visbiežāk izmanto tirdzniecības darījumiem. Uzņēmumu ienākuma nodoklis ir 15%, viens no zemākajiem ES.
Pieejami gatavi uzņēmumi ar PVN maksātāja numuriem. Pajautājiet.

Kopš 2010. gada tiek piemērots zemāks 5% ienākuma nodoklis nelieliem uzņēmumiem, kas atbilst šādām prasībām:

 • gada apgrozījums nepārsniedz EUR 290 000
 • uzņēmumā nav vairāk par 10 darbiniekiem
 • akcionāram/-iem nedrīkst piederēt vairāk par 50% akciju kādā citā Lietuvas uzņēmumā.

Pieteikties. Vai jautat par cita veida pielietojumu.

Nodokļi uzņēmumiem Lietuvā

 • UZŅĒMUMU IENĀKUMA NODOKLIS: fiksēta 15% likme, viena no zemākajām ES. Mazie uzņēmumi maksā 5% uzņēmumu ienākuma nodokli, ja i) gada apgrozījums nepārsniedz EUR 290 000; ii) uzņēmumā ir ne vairāk kā 10 darbinieki.
 • IENĀKOŠĀS DIVIDENDES - 0% nodokļa likme, ja Lietuvā reģistrētam uzņēmumam jau 12 mēnešus ir vismaz 10% akciju; ii) ja meitas uzņēmums ir uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājs. Citādi tiek piemērota 15% nodokļu likme.
 • KAPITĀLA PIEAUGUMA NODOKLIS - 0% nodokļa likme, ja i) akcijas tiek nodotas Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstij vai jurisdikcijai, ar kuru parakstīta konvencija; ii) Lietuvā reģistrētam uzņēmuma jau 2 gadus ir vismaz 25% akciju. Citādi tiek piemērota 15% nodokļu likme.
 • IETURĒJUMA NODOKLIS:
 • AUTORATLĪDZĪBA 10% likme, ko var samazināt saskaņā ar nodokļu konvenciju vai ES Autoratlīdzības maksājumu direktīvu.
 • DIVIDENDES: 0% likme maksājumiem ES rezidentu uzņēmumiem. 15% likme maksājumiem nerezidentu uzņēmumiem (šo likmi var samazināt ar nodokļu konvencijas palīdzību).
 • PROCENTI 0% likme maksājumiem EEZ valstīs reģistrētiem uzņēmumiem vai Konvencijas valstīs reģistrētiem uzņēmumiem. Citādi tiek piemērota 15% nodokļu likme.
 • DIVPUSĒJAS NODOKĻU KONVENCIJAS ar 47 valstīm, tajā skaitā gandrīz visām Neatkarīgo Valstu Sadraudzības valstīm, HonkonguSingapūru un Maltu.
 • PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKLIS (PVN): Eiropas Savienības PVN režīms. Standarta likme iekšzemes tirdzniecības darījumiem ir 21%.

Kā reģistrēt uzņēmumu Lietuvā?

upgrade your offshore company image
upgrade your offshore company image