• Kompānija Lielbritānijā

  NODOKĻI 0%

  VIENKĀRŠA UZTURĒŠANA

  UZŅĒMUMU PAKETE

 • Kompānija Lielbritānijā

  NODOKĻI 0%

  VIENKĀRŠA UZTURĒŠANA

  UZŅĒMUMU PAKETE

 • Kompānija Lielbritānijā

  NODOKĻI 0%

  VIENKĀRŠA UZTURĒŠANA

  UZŅĒMUMU PAKETE

DRUKĀT

Uzņēmuma reģistrācija Lielbritānijā

Vēlaties uzzināt vairāk par šo jurisdikciju?

Sazinieties ar mums

Apvienotā Karaliste ir viens no pasaulē lielākajiem tirdzniecības spēkiem un finanšu centriem. Valsts tautsaimniecība ir otrā lielākā Rietumeiropā (aiz Vācijas). Apvienotā Karaliste nav nodokļu paradīze, taču tajā, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, ir salīdzinoši zemas nodokļu likmes. Vispārīgi runājot, Apvienotajā Karalistē reģistrēts, pareizi strukturēts uzņēmums, kas ir daļa no starptautiskas tirdzniecības grupas, tiek aplikts ar mazāku nodokli (vai tiek atbrīvots no nodokļiem).

Galvenas Lielbritānijas uzņēmuma iezīmes

UK LTD. - sabiedrības ar ierobežotu atbildību iezīmes:

 • Vismaz 1 direktoram jābūt privātpersonai.
 • Minimālais pamatkapitāls ir GBP 2.
 • Informācija par direktoriem un akcionāriem pieejama publiskajos reģistros. Pieņemts izmantot nomināļu pakalpojumus.
 • PVN maksātāja numurs (nav obligāts): Lai reģistrētu PVN maksātāja numuru, nepieciešams birojs un bankas konts Apvienotajā Karalistē. Sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk.
 • Katru finanšu gadu jāiesniedz finanšu pārskati.
 • Pieejamas uzņēmumu veidošanas paketes. Jautājiet.

 

UK LLP - partnersabiedrības ar ierobežotu atbildību (LLP) iezīmes:

 • Vismaz divi partneri (mēs piedāvājam 2 ārzonu partnerus – juridiskas personas)
 • LLP nav pamatkapitāla, tā vietā “kapitāls” ir tas, ko partneri iegulda sabiedrībā (apjomu nosaka partneri)
 • Netiek piemērots Apvienotās Karalistes uzņēmumu ienākuma nodoklis, ja peļņa nodota ārzonā reģistrētiem partneriem. Finanšu atskaites un nodokļu deklarācija jāiesniedz ik gadu (pat tad, ja netiek maksāts uzņēmumu ienākuma nodoklis).
 • Uzņēmuma PVN maksātāja numuru iesakām nereģistrēt, ja jūsu uzņēmuma komercdarbība būs tikai un vienīgi ārpus Apvienotās Karalistes.
 • Apvienotās Karalistes LLP nemaksā uzņēmuma nodokli Apvienotajā Karalistē, tādēļ tam nav nodokļu maksātāja statusa. Lūdzu, sazinieties ar mums, ja vēlaties dibināt LLP, kas būtu nodokļu rezidents.
 • Pieejamas uzņēmumu veidošanas paketes. Jautājiet.

Populāri Lielbritānijas kompānijas pielietojuma veidi

Populārākais uzņēmēmuma veids ir Apvienotajā Karalistē reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību - UK Ltd.

Savukārt partnersabiedrība ar ierobežotu atbildību (LLP) Apvienotajā Karalistē pieejama kopš 2001. gada aprīļa saskaņā ar 2000. gada Likumu par partnersabiedrībām ar ierobežotu atbildību. LLP apvieno nodokļu caurspīdīgumu un partnersabiedrības ar ierobežotu atbildību elastīgumu, kā arī atsevišķas juridiskas personas priekšrocības līdzīgi citiem uzņēmumiem. Izmantojot šādu Apvienotajā Karalistē reģistrētu uzņēmumu pilnībā var izvairīties no uzņēmumu ienākuma nodokļa, ja uzņēmumu veido partneri-nerezidenti un ja LLP īsteno komercdarbību tikai un vienīgi ārpus Apvienotās Karalistes. LLP partnersabiedrības līgums ir īpaši sastādīts tā, lai 100% peļņa tiktu nodota partneriem - nerezidentiem.

Abus iepriekšminētos uzņēmuma veidus populāri izmanto kā:

 • Holdinga uzņēmumus, kas, nemaksājot Apvienotās Karalistes nodokli, var saņemt dividendes no ārvalstīs reģistrēta meitas uzņēmuma, kā arī maksāt dividendes ārvalstīs reģistrētam patiesā labuma guvējam.
 • Aģenta struktūras, kas veic starptautisko tirdzniecību kā aģenti ārzonā vai kur citur ārpus Apvienotās Karalistes reģistrētiem uzņēmumiem un saņem tikai komisijas maksu. Apvienotajā Karalistē aģentūras bieži izmanto, lai atvērtu Apvienotajā Karalistē bankas kontu ārzonā reģistrētam uzņēmumam.
 • Nominālos uzņēmumus, kas kalpo aktīvu aizsardzībai, t.i., īpašuma vai citu aktīvu turēšana trešās personas vārdā.
 • Autoratlīdzības pārvietošanas uzņēmumus, kas var saņemt autoratlīdzības maksājumus, kas saistīti ar ārpus Apvienotās Karalistes reģistrētām autortiesībām, nemaksājot Apvienotās Karalistes ieturamo nodokli

Pieteikties. Vai jautat par cita veida pielietojumu.

Nodokļi uzņēmumiem Lielbritānijā

 • UZŅĒMUMU IENĀKUMA NODOKLIS Standarta uzņēmumu ienākuma nodokļa likme ir 24%. Peļna, kas mazāka par GBP 300 000, tiek aplikta ar 20% nodokli. Nodokļu bāzes samazināšanai bieži tiek izmantota aģenta struktūra.
 • IENĀKOŠĀS DIVIDENDES: 0% likme piemērota lielākajai daļai dividenžu.
 • KAPITĀLA PIEAUGUMA NODOKLIS Kapitāla pieaugumu parasti uzskata par parastu peļņu. Dalības atvieglojumi piemērojami, ja: i) vismaz 10 % uzņēmuma, ko grasās pārdot, pārdevēja īpašumā atrodas 12-24 mēnešus; ii) un uzņēmumi nodarbojas ar tirdzniecību.
 • IETURĒJUMA NODOKLIS:
 • AUTORATLĪDZĪBAS MAKSĀJUMI: Standarta likme ir 20%. No tās var izvairīties, izmantojot ES Direktīvu par procentiem un autoratlīdzības maksājumiem. Likmi var samazināt, parakstot nodokļu konvenciju.
 • DIVIDENDES: parasti 0% likme.
 • PROCENTI: Standarta likme ir 20%. No tās var izvairīties, izmantojot ES Direktīvu par procentiem un autoratlīdzības maksājumiem. Likmi var samazināt, parakstot nodokļu konvenciju.
 • DIVPUSĒJAS NODOKĻU KONVENCIJAS ar 125 valstīm, tajā skaitā BelizuHonkonguKipruMaltu.
 • PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKLIS (PVN). Eiropas Savienības PVN režīms. Standarta likme iekšzemes tirdzniecības darījumiem ir 20%.

Kā reģistrēt uzņēmumu Lielbritānijā?

upgrade your offshore company image
upgrade your offshore company image