• Kompānija Itālijā

  GATAVS UZŅĒMUMS + PVN

  PREČZĪMJU REĢISTRĀCIJA

 • Kompānija Itālijā

  GATAVS UZŅĒMUMS + PVN

  PREČZĪMJU REĢISTRĀCIJA

 • Kompānija Itālijā

  GATAVS UZŅĒMUMS + PVN

  PREČZĪMJU REĢISTRĀCIJA

DRUKĀT

Uzņēmuma reģistrācija Itālijā

Vēlaties uzzināt vairāk par šo jurisdikciju?

Sazinieties ar mums

Itālija nesen veikusi izmaiņas, lai pozicionētu sevi kā pievilcīgu valsti ārvalstu investīcijām. Tādēļ Itālija lēnām kļūst par jaunu iespēju zemi, taču, lai tiktu galā ar valsts birokrātiju, būs nepieciešams vietējā speciālista konsultācija.

Galvenas Itālijas uzņēmuma iezīmes

 • Pieejami gatavi uzņēmumi ar PVN maksātāja numuriem. Jautājiet!
 • Pieejami PVN reģistrācijas pakalpojumi. Parasti reģistrācija ilgst 40 dienas.
 • Minimālais pamatkapitāls: EUR 10 000
 • Minimālais direktoru skaits ir 1.
 • Nav ierobežojumu attiecībā uz ārvalstu akcionāriem.
 • Ikgadējā nodokļu deklarācijas un PVN deklarācijas jāiesniedz reizi ceturksnī, kā arī nepieciešama ikgadējā revīzija.
 • Katram ārvalstu direktoram un akcionāram ir nepieciešams Itālijas nodokļu maksātāja numurs.
 • Lai atvērtu kontu bankā, kas atrodas Itālijā, personīgi jādodas uz Milānu.

 

Populāri Itālijas uzņēmuma pielietojuma veidi

  [tab title="TIRDZNIECĪBAI"]

  SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU (S.r.L.) TIRDZNIECĪBAI

  Populārākais uzņēmuma veids Itālijā ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību (S.r.L.).

  Itālijas uzņēmumu ienākuma nodokļa (IRES) standarta likme ir 27,5%. Papildus tiek piemērots vietējais nodoklis (IRAP), kura likme parasti ir 3,9%, tādēļ efektīvā nodokļa likme ir 31,4%.
  Ik gadu jāmaksā valsts nodeva EUR 310 un Tirdzniecības palātas nodeva EUR 200.

  Jauniem uzņēmumiem PVN maksātāja reģistrācija parasti nav sarežģīts process. Taču jāņem vērā, ka tā var ilgt līdz 40 dienām.

  Pieteikties. Vai jautāt par cita veida pielietojumu.

   

  [/tab][tab title="PĀRSTĀVNIECĪBA"]

  ĀRVALSTS UZŅĒMUMA PĀRSTĀVNIECĪBA UN FILIĀLE

  Filiāles "vieglā versija" ir pārstāvniecības veids, kas reģistrēts Darba organizācijas birojā un pilnvarots pieņemt darbā darbiniekus un atvērt kontu Itālijas bankā. Filiāles "vieglā versija" nevar veikt tirdzniecību, izrakstīt rēķinus un to nevar reģistrēt kā PVN maksātāju. Taču tas ir ļoti materiāli izdevīgs veids, kā popularizēt uzņēmuma pakalpojumus Itālijā. Tiklīdz uzņēmums vēlas uzsākt tirdzniecību, filiāles "vieglā versija" jāpārtaisa par filiāli.

  Itālijā reģistrētu filiāli var izmantot kā tirdzniecības partneri, lai importētu/eksportētu vai pirktu/pārdotu preces ES vai ārpus tās robežām. Itālijā reģistrēta filiāle var iegūt PVN maksātāja numuru un saņemt nodokļu rezidenta apliecību.
  Ik gadu Tirdzniecības palātai jāmaksā nodeva EUR 200 apmērā.

  Galvenās priekšrocības:

  • Nepieciešams tikai viens direktors, kas var būt jebkuras valsts pilsonis
  • ES reģistrētam uzņēmuma ar ES PVN maksātāja numuru ir nepieciešams uzņēmuma galvenajam birojam jābūt Eiropas Savienībā reģistrētam uzņēmuma ar ES PVN maksātāja numuru
  • Mātes uzņēmumam, ikvienam mātes uzņēmuma direktoram un filiāles pārstāvim nepieciešams Itālijas nodokļu maksātāja numurs.
  • Grāmatvedība jāveic uzņēmuma faktiskajā adresē, taču nav prasību attiecībā uz pārstāvniecību pārskatu iesniegšanu vai regulāru revīziju veikšanu.
  • Ar nodokli tiek aplikti tirdzniecības filiāļu ienākumi, kas gūti Itālijā
  • Nav filiāļu naudas pārskaitījumu nodokļa.

  [/tab]/tabs]

  Nodokļi uzņēmumiem Itālijā

  • UZŅĒMUMU IENĀKUMA NODOKLIS Itālijas uzņēmumu ienākuma nodokļa (IRES) standarta likme ir 27,5%. Papildus tiek piemērots vietējais nodoklis (IRAP), kura likme parasti ir 3,9%, tādēļ efektīvā nodokļa likme ir 31,4%. Neaktīvi uzņēmumi maksā 38% uzņēmumu ienākuma nodokli par "paredzamajiem ienākumiem".
  • IENĀKOŠĀS DIVIDENDES. 95% ienākošo dividenžu netiek apliktas ar nodokli. Nav minimālā holdinga perioda. Dalības atvieglojumi nav piemērojami darījumos ar ārzonas jurisdikcijām.
  • KAPITĀLA PIEAUGUMA NODOKLIS. Kapitāla pieaugums no akciju pārdošanas parasti tiek aplikts ar 27,5% nodokli. Īpašos gadījumos var piemērot 95% dalības atvieglojumu.
  • IETURĒJUMA NODOKLIS:
  • AUTORATLĪDZĪBAS MAKSĀJUMI: 22,5% likme, ko var samazināt saskaņā ar nodokļu konvenciju vai ES Autoratlīdzības maksājumu direktīvu.
  • DIVIDENDES: 20% likme, ko var samazināt saskaņā ar nodokļu konvenciju vai ES mātesuzņēmumu-meitasuzņēmumu direktīvu.
  • PROCENTI: 20% likme, ko var samazināt saskaņā ar nodokļu konvenciju vai ES direktīvu.
  • DIVPUSĒJAS NODOKĻU KONVENCIJAS ar 75 valstīm, tajā skaitā KipruSingapūru un Maltu.
  • PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKLIS (PVN). Eiropas Savienības PVN režīms. Standarta likme iekšzemes tirdzniecības darījumiem ir 23%. 2013. gadā PVN likme var celties līdz 23,5%.

  Kā reģistrēt uzņēmumu Itālijā?

  upgrade your offshore company image
  upgrade your offshore company image