• Uzņēmums Zviedrijā

  NODOKĻI 0%

  LIELISKS HOLDINGA REŽĪMS

 • Uzņēmums Zviedrijā

  NODOKĻI 0%

  LIELISKS HOLDINGA REŽĪMS

 • Uzņēmums Zviedrijā

  NODOKĻI 0%

  LIELISKS HOLDINGA REŽĪMS

DRUKĀT

Uzņēmuma dibināšana Zviedrijā

Vēlaties uzzināt vairāk par šo jurisdikciju?

Sazinieties ar mums

Zviedrija visu 20. gadsimtu bijusi oficiāli neitrāla valsts un nav iesaistījusies karā, kas daļēji izskaidro tās pārticību un drošību mūsdienās. Stabilā tautsaimniecība, kas spēcīgi vērsta uz ārvalstu tirdzniecību, padara to par skaidru izvēli starptautiskajiem investoriem, kas meklē jaunus teritoriālos tirgus. Zviedrijā arī cieši tiek uzturēts augsts labklājības līmenis un augsti nodokļi, tādēļ noteikti nepieciešams profesionāls padoms par nodokļu plānošanu un ar to saistītajiem jautājumiem.

Galvenas Zviedrijas uzņēmum iezīmes

Tirdzniecības mērķiem bieži vien priekšroku dod komandītsabiedrībai (KB), nevis privātai ierobežotas atbildības sabiedrībai (AB).

Galvenās priekšrocības:

 • Vismaz divi partneri, viens personīgi atbildīgs partneris, otrs - komandītpartneris (var izmantot ārzonā reģistrētu uzņēmumu)
 • Zviedrijas uzņēmumu ienākuma nodoklim ir 0% likme, ja peļņu saņem partneri-nerezidenti.
 • Komandītsabiedrībām nav pamatkapitāla, tā vietā “kapitāls” ir tas, ko partneri iegulda sabiedrībā (apjomu nosaka partneri)
 • Nav nepieciešams ierasties personīgi.

Pieejamas uznemumu veidošanas paketes. Jautajiet.

Populāri Zviedrijas uzņēmuma pielietojuma veidi

ZVIEDRIJĀ REĢISTRĒTA KOMANDĪTSABIEDRĪBA (KB) KĀ TIRDZNIECĪBAS UZŅĒMUMS  

Zviedrijā reģistrēta komandītsabiedrība (KB) apvieno nodokļu caurspīdīgumu un partnersabiedrības elastīgumu. Komandītsabiedrība pilnībā izvairās no uzņēmumu ienākuma nodokļa Zviedrijā, ja tās partneri ir nerezidenti un ja Zviedrijā dibinātais uzņēmums darbojas tikai ārpus valsts robežām.

Zviedrijas komandītsabiedrībai (KB) ir divu tipu partneri - atbildīgie partneri un komandītpartneri (abi var būt nerezidenti fiziskas/juridiskas personas):

 • Atbildīgais komandītsabiedrības partneris (Komplementar), kuram pieder uzņēmuma vadības kontrole, saņem peļņu attiecīgi pēc sev pienākošās komandītsabiedrības daļas, kā arī uzņemas neierobežotu atbildību par Zviedrijā reģistrētās komandītsabiedrības parādsaistībām.
 • Tāpat kā akcionāriem, komandītpartneriem (Kommanditdelager) ir ierobežota atbildība, t.i., tie atbild par tikai tām komandītsabiedrības parādsaistībām, kuras rada pati partnersabiedrība (vismaz SEK 100 jeb EUR 10), un tikai tādā apjomā, kādā ir to uzņēmumā reģistrētās investīcijas. Šiem partneriem nav vadības pilnvaru komandītsabiedrībā.

KB bieži dibina kā tirdzniecības uzņēmumu ar iespēju iegūt Zviedrijas PVN maksātāja numuru, ja viens no Partneriem ir Zviedrijas rezidents. Pat ja abi KB partneri ir nerezidenti, varam piedāvāt reģistrēt ES PVN maksātāja numuru Latvijā. KB var atvērt bankas kontu ārpus Zviedrijas. (Mēs piedāvājam kontu atvēršanas pakalpojumus Latvijas, Kipras un Dānijas bankās. Zviedrijas banku konti pieejami tikai uzņēmumiem, kas veic tirdzniecību Zviedrijā).

Pieteikties. Vai jautat par cita veida pielietojumu.

Nodokļi kompānijām Zviedrijā

 • UZŅĒMUMU IENĀKUMA NODOKLIS Standarta likme ir 26,3%. Komandītsabiedrība (KB) pilnībā izvairās no Zviedrijas uzņēmumu ienākuma nodokļa, ja tās partneri ir nerezidenti un ja Zviedrijā dibinātais uzņēmums veic tirdzniecību tikai ārpus valsts robežām.JAUTĀJIET!
 • IENĀKOŠĀS DIVIDENDES. 0% likme dividendēm, kas saņemtas no meitas uzņēmumiem-rezidentiem, ja piemērojami dalības atvieglojumi: i) apgrozāmajiem līdzekļiem (ja tie netiek turēti kā apgrozāmie līdzekļi un saņēmējam pieder vismaz 25% balstiesību vai akcijas tiek turētas organizatoriskos nolūkos). ii)Vai, ja biržas sarakstā iekļautās akcijas tiek turētas kā apgrozāmie līdzekļi un holdinga uzņēmumam jau gadu pieder vismaz 10% pamatkapitāla; iii) Ja meitas uzņēmums ir rezidents nodokļu maksātājs, kura maksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis atbilst Zviedrijas uzņēmumu ienākuma nodoklim. Ja nav piemērojami dalības atvieglojumi, dividendes tiek apliktas ar standarta likmes (26,3%) nodokli.
 • KAPITĀLA PIEAUGUMA NODOKLIS Kapitāla pieaugums no pārdotajām akcijām tiek uzskatīts par parastiem ienākumiem un aplikts ar 26,3% nodokli, ja vien nav piemērojami dalības atvieglojumi.
 • IETURĒJUMA NODOKLIS:
 • AUTORATLĪDZĪBAS MAKSĀJUMI: Autoratlīdzības maksājumiem netiek piemērots ieturamais nodoklis, lai gan ir iespēja, ka autoratlīdzības maksājumi tiks uzskatīti par pastāvīgu ārvalstu saņēmēju un aplikti ar vietējā ienākuma nodokli (26,3%).
 • DIVIDENDES: 30% galējā likme, ja vien tā nav samazināta vai atcelta saskaņā ar ES mātesuzņēmumu-meitasuzņēmumu direktīvu vai nodokļu konvenciju. Dividendes, ko maksā Zviedrijā reģistrēts holdinga uzņēmums, var atbrīvot no nodokļiem, ja ir spēkā visi tālāk minētie nosacījumi: i) Akcijas tiek turētas kā apgrozāmie līdzekļi; ii) Mātes uzņēmums aplikts ar ienākuma nodokli, kura likme ir vismaz 15,4%; iii) Mātes uzņēmumam pieder vismaz 25% Zviedrijā reģistrēta meitas uzņēmuma pamatkapitāla.
 • PROCENTI: Procentiem netiek piemērots ieturamais nodoklis
 • DIVPUSĒJAS NODOKĻU KONVENCIJAS ar 80 valstīm, tajā skaitā ar Kipru un Singapūru.
 • PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKLIS (PVN): Standarta PVN likme ir 25%.

Kā reģistrēt uzņēmumu Zviedrijā?

upgrade your offshore company image
upgrade your offshore company image