• Uzņēmums Kiprā

  12,5% IENĀKUMU NODOKLIS

  0% DIVIDENŽU NODOKLIS

  0% AUTORATLĪDZĪBAS MAKSĀJUMIEM

 • Uzņēmums Kiprā

  12,5% IENĀKUMU NODOKLIS

  0% DIVIDENŽU NODOKLIS

  0% AUTORATLĪDZĪBAS MAKSĀJUMIEM

 • Uzņēmums Kiprā

  12,5% IENĀKUMU NODOKLIS

  0% DIVIDENŽU NODOKLIS

  0% AUTORATLĪDZĪBAS MAKSĀJUMIEM

DRUKĀT

Kipras uzņēmuma dibināšana

Vēlaties uzzināt vairāk par šo jurisdikciju?

Sazinieties ar mums

Lai arī Kipra vairs nav tāda ārzonu nodokļu paradīze, kāda tā bija pirms iestāšanās ES, daudziem ārvalstu investoriem tā joprojām ir sapņu mērķis. Efektīva un labi pārdomāta uzņēmējdarbības vide Kiprā kopā ar uzņēmumu ienākuma nodokli tikai 12,5% apmērā izskaidro tās pievilkšanas spēku.

Kipras uzņēmuma Galvenās iezīmes

Kiprā reģistrētu kompāniju galvenās priekšrocības:

 • Uzņēmumiem Kiprā piemēro ienākuma nodokļa likmi - 12,5%
 • 0% ieturējuma nodokļa likme dividendēm, procentiem un autoratlīdzības maksājumiem.
 • Holdinga struktūru dividenžu ienākumi ir atbrīvoti no nodokļiem.
 • Iespēja veidot gan rezidentu, gan nerezidentu uzņēmumu struktūras.
 • Iespēja samazināt uzņēmumu ienākuma nodokli Kiprā kā aģenta struktūrai.
 • Plašs nodokļu konvenciju tīkls un piekļuve ES direktīvām.

 

Populāri Kipras kompāniju pielietojuma veidi


KIPRAS LTD. KĀ TIRDZNIECĪBAS UZŅĒMUMS

Uzņēmumu var dibināt starptautiskās tirdzniecības mērķiem un maksāt viszemāko nodokli Eiropā (12,5%) par gūto tīro peļņu. Turklāt netiek piemērots ieturējuma nodoklis izmaksājamajām dividendēm nerezidentiem akcionāriem.

Ja uzņēmuma vadība un kontrole atrodas ārpus Kipras, Kipras uzņēmumam ir tiesības izvēlēties nemaksāt nodokļus Kiprā. Parasti šādus uzņēmumus Kiprā izmanto tirdzniecībai. Šāds uzņēmums nevar izmantot dubultās nodokļu neaplikšanas konvenciju labumus, kā arī nevar iegūt nodokļu maksātāja apliecību, kurā apliecināts, ka minētais uzņēmums ir rezidents/nodokļu maksātājs Kiprā.

Galvenās priekšrocības:

 • Pieejami gatavi uzņēmumi. Jautājiet.
 • Zemākā uzņēmumu ienākuma nodokļa likme ES - 12,5%.
 • Nav minimālā pamatkapitāla prasības. Parasti uzņēmumi tiek dibināti ar EUR 1000 pamatkapitālu.
 • Vismaz 1 akcionārs, 1 direktors un 1 sekretārs. Pieņemts izmantot nomināļu pakalpojumus.
 • PVN reģistrācija ilgst 5 darba dienas.
 • Iespēja samazināt uzņēmumu ienākuma nodokli. Skatīt aģenta struktūru.


KIPRAS LTD. KĀ HOLDINGA UZŅĒMUMS

Holdinga uzņēmumi - ar nosacījumu, ka tiek ievērotas minimālās prasības, iespējams dibināt uzņēmumu ar 0% nodokļa likmi dividendēm, kas saņemtas no ārvalstu meitas uzņēmumiem.

Galvenās priekšrocības:

 • Pieejami gatavi uzņēmumi. Jautājiet!
 • Ārvalstu dividendes Kiprā netiek apliktas ar nodokli.
 • No dividendēm, procentiem un autoratlīdzības, kas maksāta nerezidentiem (fiziskām vai juridiskām personām), ieturamais nodoklis ir 0%.
 • Peļņa no akciju pārdošanas netiek aplikta ar kapitāla pieauguma nodokli.
 • Pieeja ES Mātes uzņēmumu - meitas uzņēmumu direktīvai un plašam konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu sarakstam.

Kipras kompāniju nodokļi

 • UZŅĒMUMU IENĀKUMA NODOKLIS KIPRĀ: Standarta likme ir 12,5%. Dividendes, kas saņemtas no ārvalstu uzņēmumiem, netiek apliktas ar nodokli. Sākot ar 2013.gadu, ik gadu jāmaksā īpašais nodevas nodoklis EUR 350 apmērā. Tas piemērojams visiem uzņēmumiem, kas reģistrēti Kipras Uzņēmumu reģistrā.
 • IENĀKOŠĀS DIVIDENDES: 0% nodokļu likme.
 • UZŅĒMUMA KAPITĀLA PIEAUGUMA NODOKLIS: 0% nodokļu likme.
 • IETURĒJUMA NODOKLIS:
 • AUTORATLĪDZĪBAS MAKSĀJUMI: 0% nodokļu likme
 • DIVIDENDES: 0% nodokļu likme - dividendes, ko maksā nerezidentiem par tiesību izmantošanu ārpus Kipras, netiek apliktas ar ieturējuma nodokli.
 • PROCENTI: 0% nodokļu likme
 • DIVPUSĒJAS NODOKĻU KONVENCIJAS ar 48 valstīm, tajā skaitā gandrīz ar visām Neatkarīgo Valstu Sadraudzības (NVS) valstīm, kā arī Ķīnu, Singapūru un MaltuDāniju.
 • PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKLIS (PVN): ES PVN režīms. Standarta likme iekšzemes tirdzniecības darījumiem ir 19%.

Kā reģistrēt uzņēmumu Kiprā?

upgrade your offshore company image
upgrade your offshore company image