• Uzņēmuma dibināšana Gibraltārā

  NODOKĻI 0%

  ES KLĀTESAMĪBA

  HOLDINGAM

 • Uzņēmuma dibināšana Gibraltārā

  NODOKĻI 0%

  ES KLĀTESAMĪBA

  HOLDINGAM

 • Uzņēmuma dibināšana Gibraltārā

  NODOKĻI 0%

  ES KLĀTESAMĪBA

  HOLDINGAM

DRUKĀT

Uzņēmuma dibināšana Gibraltārā

Vēlaties uzzināt vairāk par šo jurisdikciju?

Sazinieties ar mums

Gibraltārs ir Apvienotās Karalistes aizjūras teritorija un ES daļa ar dažiem izņēmumiem, piemēram, muitas zonas. Gibraltāram ir īpašs politiskais statuss ar Apvienoto Karalisti, kā arī teritoriālais nodokļu režīms, t.i., Gibraltārā reģistrēti uzņēmumi, kas saņem ieņēmumus ārpus Gibraltāra, nav nodokļu maksātāji Gibraltārā, ja vien uzņēmuma ieņēmumi netiek sadalīti īpašniekiem Gibraltārā.

Galvenas Gibraltāras uzņēmuma iezīmes

 • Informācija par uzņēmuma direktoru un akcionāru jāiesniedz Gibraltāras Reģistrā
 • Nepieciešams vismaz viens uzņēmuma direktors/akcionārs, ir atļauti direktori juridiskās personas.
 • Nepieciešama reģistrētā uzņēmuma adrese Gibraltārā un sekretārs rezidents
 • Minimālais apmaksātais uzņēmuma pamatkapitāls: GBP 2
 • Gibraltārā reģistrētā uzņēmuma finanšu atskaites (saīsināta bilance) jāiesniedz Reģistram Gibraltārā pat ja uzņēmums ir nerezidents
 • Pieejamas uzņēmumu veidošanas paketes. Jautājiet!

 

Populāri Gibraltāra uzņēmumu pielietojuma veidi

 • starptautiskās tirdzniecības darījumi

Nodokļi uzņēmumiem Gibraltārā

Gibraltāram ir īpašs politiskais statuss ar Apvienoto Karalisti, kā arī teritoriāls nodokļu režīms, t.i., Gibraltārā reģistrēti uzņēmumi, kas saņem ieņēmumus ārpus Gibraltāra, nav nodokļu maksātāji Gibraltārā, ja vien uzņēmuma ieņēmumi netiek sadalīti īpašniekiem Gibraltārā.
Bez tam Gibraltārā reģistrēto uzņēmumu akcionāriem nerezidentiem izmaksātās dividendes ar nodokļiem neapliek, ar nodokļiem neapliek arī procentu maksājumus, ja aizdevums izsniegts ārpus Gibraltāra.

Gibraltārā nav arī ne uzņēmuma kapitāla pieauguma nodokļa, ne PVN.

Lai iegūtu nerezidenta uzņēmuma statusu, Gibraltārā reģistrētam uzņēmumam:

 • jābūt Gibraltārā reģistrētai adresei un sekretāram rezidentam
 • īpašniekiem jābūt nerezidentiem
 • uzņēmuma vadībai un kontrolei jābūt veiktai ārpus Gibraltāra
 • banku konti nedrīkst būt atvērti Gibraltārā
 • nedrīkst būt ienākumi iekšzemē vai ienākumi nedrīkst būt repartiēti uz Gibraltāru.

Kā reģistrēt uzņēmumu Gibraltārā?

upgrade your offshore company image
upgrade your offshore company image