• Kompānija Ungārijā

  10% IENĀKUMU NODOKLIS

  0% DIVIDENŽU NODOKLIS

  0% AUTORATLĪDZĪBAS MAKSĀJUMIEM

 • Kompānija Ungārijā

  10% IENĀKUMU NODOKLIS

  0% DIVIDENŽU NODOKLIS

  0% AUTORATLĪDZĪBAS MAKSĀJUMIEM

 • Kompānija Ungārijā

  10% IENĀKUMU NODOKLIS

  0% DIVIDENŽU NODOKLIS

  0% AUTORATLĪDZĪBAS MAKSĀJUMIEM

DRUKĀT

Uzņēmuma reģistrācija Ungārijā

Vēlaties uzzināt vairāk par šo jurisdikciju?

Sazinieties ar mums

Ungārija piedāvā vienu no pievilcīgākajiem nodokļu režīmiem ES. Eiropas centrā esošā valsts ir izdevīga vispārīgai tirdzniecībai. No otras puses, labvēlīgais nodokļu režīms padara Ungāriju par populāru mītnes jurisdikciju holdinga uzņēmumiem, kā arī licencēšanas uzņēmumiem.

Galvenas Ungārijas uzņēmuma iezīmes

 • Uzņēmumu ienākuma nodoklis: 10% no ienākumiem līdz 500 miljoniem HUF un 19% no ienākumiem, kas pārsniedz minēto summu.
 • Vietējais uzņēmumu nodoklis ir 1-2%, un to aprēķina vienlaicīgi ar uzņēmumu ienākuma nodokli. Taču pastāv izņēmumi, piemēram, ienākumi no autoratlīdzības tiek pilnībā atbrīvoti no nodokļiem.
 • Minimālais pamatkapitāls ir HUF 500 000 (aptuveni EUR 2000)
 • Nav ierobežojumu attiecībā uz direktora pilsonību (vismaz viens direktors, privātpersona)
 • Pieejamas uzņēmumu veidošanas paketes. Jautājiet!

Populāri Ungārijas kompānijas pielietojuma veidi


KFT KĀ TIRDZNIECĪBAS UZŅĒMUMS

 

Galvenās priekšrocības:

 • Uzņēmumu ienākuma nodoklis: 10% no ienākumiem līdz 500 miljoniem HUF un 19% no ienākumiem, kas pārsniedz minēto summu.
 • Ātrs reģistrācijas un PVN maksātāja reģistrācijas process. Jautājiet!
 • Izdevīga atrašanās vieta Eiropas centrālajā daļā
 • Vietējais uzņēmumu nodoklis ir 1-2%, un to aprēķina vienlaicīgi ar uzņēmumu ienākuma nodokli. Taču pastāv izņēmumi, piemēram, ienākumi no autoratlīdzības tiek pilnībā atbrīvoti no nodokļiem.


KFT KĀ HOLDINGA UZŅĒMUMS

Dividendes, kas Ungārijā saņemtas no ES valstīm, ir atbrīvotas no uzņēmumu ienākumu nodokļa. Tas attiecas arī uz dividendēm, ko Ungārijas uzņēmums maksā ārvalstu akcionāriem (pat ja tie atrodas ārzonā).


Ungārijā ir holdinga režīms. Dividendēm, kas saņemtas no meitas uzņēmumiem, tiek piemērots dalības atbrīvojums, ja:

 • Dalība ir vismaz 30%
 • Dalība ilgst vismaz 1 gadu
 • Par dalību paziņots Ungārijas nodokļu iestādēm 60 dienu laikā pēc iegādes
 • Meitas uzņēmums nav kontrolēta ārvalstu korporācija. Kontrolēta ārvalstu korporācija ir uzņēmums, kurā vismaz 10% akciju pieder Ungārijas rezidentam privātpersonai.

 

Galvenās priekšrocības:

 • Ātrs uzņēmuma reģistrācijas process. Jautājiet!
 • Uzņēmumu ienākuma nodoklis ar 0% likmi ienākošajām dividendēm, kas saņemtas no meitas uzņēmumiem ES vai jurisdikcijā, ar kuru parakstīta konvencija
 • Ieturējuma nodoklis ar 0% likmi izejošajām dividendēm, ko saņem ārzonā reģistrēts uzņēmums
 • Kapitāla pieauguma nodoklis ar 0% likmi, pārdodot deklarētos meitas uzņēmumus

KFT KĀ AUTORATLĪDZĪBAS UZŅĒMUMS

Dalības atvieglojums tiek piemērots kapitāla pieaugumam no intelektuālā īpašuma, ja:

 • Dalība ir vismaz 30%
 • Dalība ilgst vismaz 1 gadu
 • Par dalību paziņots Ungārijas nodokļu iestādēm 60 dienu laikā pēc iegādes

 

Galvenās priekšrocības:

 • Ātrs uzņēmuma reģistrācijas process. Jautājiet!
 • 10%/19% standarta uzņēmumu ienākuma nodoklis piemērojams tikai 50% autoratlīdzības ienākumu. Uzņēmumu ienākuma nodoklis: 10% no ienākumiem līdz 500 miljoniem HUF un 19% no ienākumiem, kas pārsniedz minēto summu.
 • Uz autoratlīdzības maksājumiem neattiecas vietējais uzņēmumu nodoklis.
 • Kapitāla pieauguma nodoklis ar 0% likmi, pārdodot intelektuālo īpašumu, ja piemērojams dalības atvieglojums
 • Ieturējuma nodoklis ar 0% likmi piemērojams autoratlīdzībai, ko saņem juridiska persona (arī ārzonā reģistrēta),
 • Vai
 • Ieturējuma nodoklis ar 16% likmi piemērojams autoratlīdzībai, ko saņem privātpersona. Šī likme var tikt samazināta, ja maksājums veikts privātpersonai rezidentam jurisdikcijā, ar kuru parakstīta konvencija.

Nodokļi uzņēmumam Ungārijā

 • UZŅĒMUMU IENĀKUMA NODOKLIS. Uzņēmumu ienākuma nodoklis: 10% no ienākumiem līdz 500 miljoniem HUF un 19% no ienākumiem, kas pārsniedz minēto summu. Pašvaldības var aplikt tīros ieņēmumus ar VIETĒJO UZŅĒMUMA NODOKLI ar maksimālo likmi 2%. Var uzlikt arī minimālo nodokli, ja uzņēmums neatbilst 2% peļņas prasībām.
 • IENĀKOŠĀS DIVIDENDES: 0% likme. Uz holdinga un autoratlīdzības uzņēmumiem attiecas dalības atvieglojumi, ja 1) dalība ir vismaz 30%; 2) dalība ilgst vismaz 1 gadu; 3) par dalību 60 dienu laikā ir paziņots Ungārijas nodokļu iestādēm
 • KAPITĀLA PIEAUGUMA NODOKĻA likme atbilst standarta 10%/19% uzņēmumu ienākuma nodokļa likmei, ja vien nav piemērojams dalības atvieglojums.
 • IETURĒJUMA NODOKLIS:
 • AUTORATLĪDZĪBA: 0% likme, maksājot ārvalstu uzņēmumiem.
 • DIVIDENDES: 0% likme, maksājot ārvalstu uzņēmumiem.
 • PROCENTI: 0% likme, maksājot ārvalstu uzņēmumiem.
 • DIVPUSĒJAS NODOKĻU KONVENCIJAS ar 69 valstīm, tajā skaitā visām Neatkarīgo Valstu Sadraudzības (NVS) valstīm, HonkonguSingapūruMaltu.
 • PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKLIS (PVN). ES PVN režīms. Standarta likme iekšzemes tirdzniecības darījumiem ir 27%.

Kā reģistrēt uzņēmumu Ungārijā?

upgrade your offshore company image
upgrade your offshore company image