• Kompānija Nīderlandē

  5% IENĀKUMU NODOKLIS

  GATAVS UZŅĒMUMS + PVN

  LIELISKS HOLDINGAM

 • Kompānija Nīderlandē

  5% IENĀKUMU NODOKLIS

  GATAVS UZŅĒMUMS + PVN

  LIELISKS HOLDINGAM

 • Kompānija Nīderlandē

  5% IENĀKUMU NODOKLIS

  GATAVS UZŅĒMUMS + PVN

  LIELISKS HOLDINGAM

DRUKĀT

Uzņēmuma dibināšana Nīderlandē

Vēlaties uzzināt vairāk par šo jurisdikciju?

Sazinieties ar mums

Nīderlande jau ilgu laiku ir iecienīta ārvalstu investoru mājvieta. Valstī ir stabila un veiksmīga ekonomika un tirdzniecības un investīciju politika, kas ir viena no atvērtākajām pasaulē.

Galvenās Nīdrlandes kompānijas iezīmes

Galvenās priekšrocības:

 • Pievilcīgs holdinga režīms
 • Pievilcīgs finanšu/licencēšanas režīms
 • 0% ieturētā nodokļa likme procentiem un autoratlīdzības maksājumiem.
 • Ar uzņēmuma struktūru iespējams samazināt uzņēmumu ienākuma nodokļa likmi (20/25%) vai dividenžu ieturamo nodokli (15%)
 • Progresīva nodokļu politika
 • Plašs parakstīto nodokļu konvenciju tīkls
 • Pieejamas uznemumu veidošanas paketes. Jautajiet!

 

Populāri Nīderlandes uzņēmumu pielietojuma veidi

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU (B.V.) HOLDINGAM

Nīderlande jau ilgu laiku uzskatīta par labvēlīgu holdinga jurisdikciju, jo valsts izslēgusi dubulto nodokļu uzlikšanu investīciju nestajai peļņai un ieviesusi "dalības atvieglojumus" jeb holdinga režīmu.

 • Nav minimālā holdinga perioda
 • Dividendēm, ko saņem Nīderlandē reģistrēta holdinga SIA, netiek uzlikts ienākuma nodoklis
 • Ar nodokli netiek aplikts kapitāla pieaugums no akciju pārdošanas.

Dalības atvieglojumi piemērojami, ja:

 • Nīderlandē reģistrētai holdinga SIA pieder vismaz 5% meitas uzņēmuma akciju, UN
 • Meitas uzņēmums ir tirdzniecības uzņēmums, vai meitas uzņēmums netiek turēts kā portfeļa investīcijas
 • VAI, Meitas uzņēmums ir pakļauts "nodokļu pārbaudei" - piemēram, standarta ienākuma nodoklis ir vismaz 10%
 • VAI, Meitas uzņēmums ir pakļauts "aktīvu pārbaudei" - pasīviem jābūt mazāk par 50%

Pieteikties. Vai jautat par cita veida pielietojumu.

Nodokļi Nīderlandes uzņēmumiem

 • UZŅĒMUMU IENĀKUMA NODOKLIS Standarta likme ir 25% (vai 20% no peļņas, kas apliekama ar nodokli (līdz EUR 200 000)).  Ar progresīvas nodokļu politikas palīdzību efektīvo uzņēmumu ienākuma nodokli var samazināt līdz 5%. Jautajiet.
 • IENĀKOŠĀS DIVIDENDES 0% likme, ja piemērojami dalības atvieglojumi.
 • KAPITĀLA PIEAUGUMA NODOKLIS 0% likme, ja piemērojami dalības atvieglojumi.
 • IETURĒJUMA NODOKLIS:
 • AUTORATLĪDZĪBAS MAKSĀJUMI: Autoratlīdzības maksājumiem netiek piemērots ieturamais nodoklis
 • DIVIDENDES: 0% likme saskaņā ar ES mātesuzņēmumu-meitasuzņēmumu direktīvu un/vai, kad spēkā ir dalības atvieglojumi. Dividendēm, ko maksā uzņēmumiem, kas nav dibināti ES, piemēro ieturamo nodokli ar 15% likmi.
 • PROCENTI: Procentiem netiek piemērots ieturamais nodoklis
 • DIVPUSĒJAS NODOKĻU KONVENCIJAS ar 95 valstīm, tajā skaitā HonkonguKipruMaltu.
 • PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKLIS (PVN): Eiropas Savienības PVN režīms. Standarta likme iekšzemes tirdzniecības darījumiem ir 21%.

Kā reģistrēt uzņēmumu Nīderlandē?

upgrade your offshore company image
upgrade your offshore company image