• Uzņēmums Igaunijā

  0% IENĀKUMU NODOKLIS

  GATAVS UZŅĒMUMS + PVN

  EIROZONA

 • Uzņēmums Igaunijā

  0% IENĀKUMU NODOKLIS

  GATAVS UZŅĒMUMS + PVN

  EIROZONA

 • Uzņēmums Igaunijā

  0% IENĀKUMU NODOKLIS

  GATAVS UZŅĒMUMS + PVN

  EIROZONA

DRUKĀT

Uzņēmuma dibināšana Igaunijā

Vēlaties uzzināt vairāk par šo jurisdikciju?

Sazinieties ar mums

Igaunijas ekonomika pēdējo gadu laikā ir ievērojami uzlabojusies, jo valsts pievērsās liberālai uzņēmējdarbības programmai, gatavojoties dalībai ES, kas tika panākta 2004.gadā. Kopš 2011.gada Igaunija ir Eirozonā. Savdabīgā uzņēmumu nodokļu sistēma nosaka, ka uzņēmumu ienākuma nodoklis komercsabiedrībām jāmaksā tikai pie peļņas sadales, t.i., nodoklis netiek piemērots uzkrātajai nesadalītajai peļņai.

Galvenas Igaunijas uzņēmuma iezīmes

 • Uzņēmuma Ienākuma nodoklis Igaunijā tiek piemērots tikai sadales brīdī.
 • Uzņēmums iegūst no Eirozonas sniegtajām priekšrocībām.
 • Uzņēmumu kopš tā reģistrēšanas Igaunijā uzskata par rezidentu, jo nodokļus piemēro ienākumiem, kas gūti visā pasaulē.
 • Minimālais sabiedrības (OÜ) pamatkapitāls ir EUR 2500.
 • Uzņēmumā vismaz 1 valdes loceklis.
 • Ārvalstīs esošiem uzņēmuma valdes locekļiem (kas dzīvo ārpus Eiropas Savienības) nepieciešama "kontaktpersona" Igaunijā, kas pārstāvētu uzņēmumu nodokļu iestādēs. Valdes locekļiem, kas atrodas Eiropas Savienībā, ir jāiesniedz reģistram dzīvesvietas adrese, e-pasta adrese un tālruņa numurs saziņai ar nodokļu iestādi.
 • Pieejami gatavi Igaunijas uzņēmumi ar PVN maksātāja numuriem. Jautājiet!

Populāri Igaunijas kompāniju pielietojuma veidi

IGAUNIJAS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU (OÜ) KĀ TIRDZNIECĪBAS KOMPĀNIJA

Igaunijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību (OÜ) labi noder tirdzniecības darījumiem. Savdabīgā kompānijas nodokļu sistēma nosaka, ka uzņēmumu ienākuma nodoklis komercsabiedrībām jāmaksā tikai pie peļņas sadales, t.i., nodoklis netiek piemērots uzkrātajai nesadalītajai kompānijas peļņai.

Galvenās priekšrocības:

 • Pieejami gatavas kompānijas ar PVN maksātāja numuriem. Jautājiet!
 • Ienākuma nodoklis kompānijai Igaunijā tiek piemērots tikai sadales brīdī.
 • Tirdzniecības kompānijas izmanto Eirozonas sniegtās priekšrocības.
 • Kompāniju kopš tā reģistrēšanas Igaunijā uzskata par rezidentu, jo nodokļus piemēro ienākumiem, kas gūti visā pasaulē.
 • Ārvalstīs esošiem Igaunijas kompānijas valdes locekļiem (kas dzīvo ārpus Eiropas Savienības) nepieciešama "kontaktpersona" Igaunijā, kas pārstāvētu uzņēmumu nodokļu iestādēs. Valdes locekļiem, kas atrodas Eiropas Savienībā, ir jāiesniedz reģistram dzīvesvietas adrese, e-pasta adrese un tālruņa numurs saziņai ar nodokļu iestādi.

Pieteikties. Vai jautāt par cita veida pielietojumu.

 

 

Nodokļi kompānijām Igaunijā

 • UZŅĒMUMU IENĀKUMA NODOKLIS: Nodoklis piemērojams kompānijas faktiski sadalītajai peļņai, galvenokārt dividendēm, kas tiek izmaksātas. Piemērojamā nodokļa likme ir 21/79 no maksājuma apmēra jeb 26,59%.
 • IENĀKOŠĀS DIVIDENDES: Dividendes tiek uzskatītas par parastiem ienākumiem un apliktas ar nodokļiem pēc to sadales.
 • KAPITĀLA PIEAUGUMA NODOKLIS: Kompānijas kapitāla pieaugums Igaunijā tiek uzskatīts par parastiem ienākumiem un aplikts ar nodokļiem pēc tā sadales.
 • IETURĒJUMA NODOKLIS:  Tā kā uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek piemērots tikai pēc kompānijas peļņas sadales, ieturējuma nodoklis Igaunijā netiek atsevišķi piemērots.
 • DIVPUSĒJAS NODOKĻU KONVENCIJAS DIVPUSĒJAS NODOKĻU KONVENCIJAS ar 47 valstīm, tajā skaitā Maltu un AAE.
 • PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKLIS (PVN). ES PVN režīms. Standarta likme iekšzemes tirdzniecības darījumiem ir 20%.

Kā reģistrēt uzņēmumu igaunijā?

upgrade your offshore company image
upgrade your offshore company image