• Uzņēmums Dānijā

  NODOKĻI 0%

  K/S AR PVN

  DĀŅU BANKAS KONTS

 • Uzņēmums Dānijā

  NODOKĻI 0%

  K/S AR PVN

  DĀŅU BANKAS KONTS

 • Uzņēmums Dānijā

  NODOKĻI 0%

  K/S AR PVN

  DĀŅU BANKAS KONTS

DRUKĀT

Uzņēmuma dibināšana Dānijā

Vēlaties uzzināt vairāk par šo jurisdikciju?

Sazinieties ar mums

Dānijas liberālā attieksme pret dzīvi atspoguļojas arī tās attieksmē pret ārvalstu uzņēmumiem. Gan tirdzniecībai, gan holdingam visbiežāk tiek izmantoti divi Dānijas uzņēmumu veidi - komandītsabiedrības (K/S) un sabiedrības ar ierobežotu atbildību (ApS).

Galvenas Dānijas uzņēmuma iezīmes

Dānijā reģistrēta komandītsabiedrība (K/S) apvieno priekšrocības, ko sniedz uzņēmums, kam nav piemērojami nodokļi, ir personālsabiedrību elastība, kā arī atsevišķa juridiskā identitāte. Dānijas komandītsabiedrībai pilnībā nav jāmaksā uzņēmumu ienākuma nodoklis Dānijā, ja komandītsabiedrības partneri ir nerezidenti un ja tirdzniecības uzņēmums darbojas tikai ārpus Dānijas robežām.

Dānijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību (ApS), pateicoties Dānijas parakstītajām konvencijām par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu ar vairāk nekā 80 valstīm, to visizdevīgāk izmantot kā holdinga uzņēmumu. Izmantojot ApS kā ārvalstu uzņēmuma akcionāru, Dānijas standarta uzņēmumu ienākuma nodokli ar 25% likmi attiecībā uz dividendēm, autoratlīdzības maksājumiem un ieturējuma nodokļiem var samazināt vai pilnībā novērst.

Populāri Dānijas uzņēmumu pielietojuma veidi


DĀNIJAS KOMANDĪTSABIEDRĪBA (K/S) TIRDZNIECĪBAI

Dānijā reģistrētu komandītsabiedrību (K/S) var izmantot tirdzniecībai, it īpaši gadījumos, kad nepieciešams “balts” uzņēmums. Dānijas uzņēmumu ienākuma nodoklis netiek piemērots, ja uzņēmumam ir nerezidenti partneri (bet vismaz 1 ir no Eiropas Savienības) un komandītsabiedrība nodarbojas ar tirdzniecību tikai ārpus Dānijas.

Dānijas komandītsabiedrība sastāv no 2 partneriem:

 • Atbildīgais komandītsabiedrības partneris (komplementārs), kam pieder vadības kontrole, saņem peļņu attiecīgi pēc sev pienākošās komandītsabiedrības daļas, kā arī ir atbildīgs par komandītsabiedrības parādsaistībām.
 • Tāpat kā akcionāriem, komandītpartneriem ir ierobežota atbildība, t.i., tie ir atbildīgi par komandītsabiedrības parādsaistībām tikai tādā apjomā, kāds ir to ieguldījuma apmērs uzņēmumā. Šiem partneriem nav vadības pilnvaras komandītsabiedrībā.

Galvenās priekšrocības:

 • Ja uzņēmumam ir nerezidenti partneri, PVN maksātāja reģistrācija Dānijā nebūs iespējama. Ja nerezidentu komandītsabiedrībai nepieciešams PVN maksātāja numurs, lūdzu, sazinieties ar mums, lai iegūtu gatavu uzņēmumu ar PVN maksātāja numuru.
 • Dānijas uzņēmumu ienākuma nodoklis ir 0%, ja peļņu saņem ārzonā reģistrēti partneri.
 • Ar mūsu starpniecību var atvērt bankas kontu Dānijas bankā. Nav nepieciešams ierasties personīgi!
 • Nepieciešami vismaz divi partneri; viens atbildīgais partneris, otrs - komandītpartneris (var izmantot ārzonā reģistrētus uzņēmumus, taču labāk ir, ja 50% pieder ES reģistrētam uzņēmuma vai ārzonā reģistrētam uzņēmuma ar DTT Dānijā).
 • Komandītsabiedrībām nav pamatkapitāla, tā vietā “kapitāls” ir tas, ko partneri iegulda sabiedrībā (apjomu nosaka partneri).
 • Nav nepieciešams direktors. Komandītsabiedrību var vadīt atbildīgais partneris. Ja plānots, ka komandītsabiedrību vadīs direktors, veiksmīgai reģistrācijai nepieciešams direktors - Dānijas rezidents.


DĀNIJAS ApS KĀ HOLDINGA UZŅĒMUMS

Dānijā reģistrētu sabiedrību ar ierobežotu atbildību (ApS) visizdevīgāk izmantot kā:

Holdinga uzņēmumu
. Dānija parakstījusi konvencijas par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu ar vairāk nekā 80 valstīm. Izmantojot Dānijā reģistrētu ApS kā ārvalstu uzņēmuma akcionāru, Dānijas standarta uzņēmumu ienākuma nodokli ar 25% likmi attiecībā uz dividendēm, autoratlīdzības maksājumiem un ieturējuma nodokli var samazināt vai pilnībā novērst.

Ārvalstīs esoša nekustamā īpašuma īpašnieku. Dānijas uzņēmumu nodokļu likums nosaka, ka ar nodokli nav apliekami ApS ienākumi, kas gūti no pastāvīgās pārstāvniecības vai nekustamā īpašuma, kas neatrodas Dānijā.

Galvenās priekšrocības:

 • Pieejami gatavi uzņēmumi. Jautājiet!
 • Ar mūsu starpniecību var atvērt bankas kontu Dānijas bankā. Nav nepieciešams ierasties personīgi!
 • PVN maksātāja reģistrācijas pakalpojumi (ja nepieciešami).
 • Minimālais pamatkapitāls: EUR 17 000
 • Nepieciešams 1 direktors.  Nav ierobežojumu attiecībā uz ārvalstu akcionāriem vai direktoriem.

Nodokļi dānijas uzņēmumiem

 • UZŅĒMUMA IENĀKUMA NODOKLIS Standarta likme ir 25%. Dānijā reģistrētas komandītsabiedrības un SIA netiek apliktas ar uzņēmuma ienākuma nodokli, ja uzņēmums darbojas tikai ārpus Dānijas robežām un neveic Dānijā tirdzniecības darījumus.
 • IENĀKOŠĀS DIVIDENDES 0% likme meitas uzņēmumu akcijām, ja 1) akcionāram pieder vismaz 10% uzņēmuma akciju; 2) meitas uzņēmums ir rezidents nodokļu maksātājs Eiropas Savienībā vai jurisdikcijā, ar kuru parakstīta konvencija.
 • KAPITĀLA PIEAUGUMA NODOKLIS 0% likme, ja ienākumi gūti no akcijām un 1) akcionāram pieder vismaz 10% uzņēmuma akciju; 2) meitas uzņēmums ir rezidents nodokļu maksātājs Eiropas Savienībā vai jurisdikcijā, ar kuru parakstīta konvencija.
 • IETURĒJUMA NODOKLIS:
 • AUTORATLĪDZĪBAS MAKSĀJUMI: 25% likme, ko var samazināt saskaņā ar nodokļu konvenciju vai ES Autoratlīdzības maksājumu direktīvu.
 • DIVIDENDES: 0% likme, kas piemērota ārzemju uzņēmumam maksātām dividendēm, ja sadalītās akcijas ir meitas uzņēmumu akcijas, t.i. akcionāram pieder vismaz 10% un saņēmējs ir rezidents nodokļu maksātājs Eiropas Savienībā vai jurisdikcijā, ar kuru parakstīta konvencija. Citkārt nodokļa likme ir 27%.
 • PROCENTI: parasti 0% likme nesaistītai iestādei ārzemēs
 • DIVPUSĒJAS NODOKĻU KONVENCIJAS ar 60 valstīm, tajā skaitā KipruSingapūru un Dienvidāfriku.
 • PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKLIS (PVN). Eiropas Savienības PVN režīms. Standarta likme iekšzemes tirdzniecības darījumiem ir 25%.

Kā rīkoties kompānijas reģistrācijai Dānijā?

 

upgrade your offshore company image
upgrade your offshore company image