• Kompānija Francijā

  GATAVS UZŅĒMUMS + PVN

  BANKAS KONTA ATVĒRŠANA ATTĀLINĀTI

  PREČZĪMJU REĢISTRĀCIJA

 • Kompānija Francijā

  GATAVS UZŅĒMUMS + PVN

  BANKAS KONTA ATVĒRŠANA ATTĀLINĀTI

  PREČZĪMJU REĢISTRĀCIJA

 • Kompānija Francijā

  GATAVS UZŅĒMUMS + PVN

  BANKAS KONTA ATVĒRŠANA ATTĀLINĀTI

  PREČZĪMJU REĢISTRĀCIJA

DRUKĀT

Uzņēmuma reģistrācija Francijā

Vēlaties uzzināt vairāk par šo jurisdikciju?

Sazinieties ar mums

Francijā ir salīdzinoši augsts uzņēmumu ienākuma nodoklis par ieņēmumiem no saimnieciskās darbības (ap 34%), bez tam nodokļu instancēm nepatīk Francijā reģistrētu uzņēmumu darījumi ar uzņēmumiem, kas dibināti tradicionālajās nodokļu paradīzēs. Neraugoties uz to, Francijā reģistrētiem uzņēmumiem tradicionāli piemīt prestiža uzņēmuma statuss, ko var izmantot savā labā, piemēram, lai iegādātos un uzturētu zīmolvārdus un veidotu meitas uzņēmumus citās valstīs.

Galvenas Francijas uzņēmuma iezīmes

 • Minimālais kompānijas pamatkapitāls Francijā ir EUR 2, bet konta atvēršanai bankas pieprasa lielāku summu. Tradicionāli uzņēmuma pamatkapitāls ir EUR 8000, bet minimālais ieguldītais apjoms ir apmēram EUR 4000.
 • Minimālais uzņēmuma direktoru skaits Francijā ir 1.
 • Uzņēmuma direktoriem, kas nav ES rezidenti, jābūt valdības apstiprinātiem.
 • Visiem Francijā reģistrētiem uzņēmumiem jābūt grāmatvedības, akciju un protokolu reģistriem, ko apstiprinājis Uzņēmumu reģistrs. Reģistri jāuztur uzņēmumam vai grāmatvedim.
 • Pieejami gatavi Francijas uzņēmumi ar PVN maksātāja numuriem. Jautājiet!

Populāri Francijas kompāniju pielietojuma veidi

FRANCIJAS SARL KĀ TIRDZNIECĪBAS KOMPĀNIJA

 • Ātra kompānijas dibināšana un PVN maksātāja reģistrācijas process. Jautājiet!
 • Pieejami gatavas Francijas kompānijas ar PVN maksātāja numuriem. Jautājiet!
 • Minimālais kompānijas pamatkapitāls Francijā ir EUR 2, bet konta atvēršanai bankas pieprasa lielāku summu. Tradicionāli pamatkapitāls ir EUR 8000, bet minimālais ieguldītais apjoms ir apmēram EUR 4000.
 • Minimālais Francijas kompānijas direktoru skaits ir 1. Taču lielākajai daļai kompāniju ir divi direktori, jo tas atvieglo Sociālās apdrošināšanas maksājumu procesu. Ja kompānijai ir tikai viens direktors, šo maksājumu slogs jāuzņemas jau no kompānijas dibināšanas procesa pirmās dienas.
 • Kompānijas bankas kontu var atvērt attālināti.
 • Kompānijas direktoriem, kas nav ES rezidenti, jābūt valdības apstiprinātiem.
 • Gadījumā, ja kompānijas direktors nav ES rezidents: visām personām, kas nav ES rezidenti, pirms SARL dibināšanas Francijā jāsaņem valdības apstiprinājums. Tas nozīmē, ka personai jāiesniedz izraksts par sodāmību (ne vecāku par 3 mēnešiem), ko zvērināts tulks ir iztulkojis uz franču valodu. Tulku saraksts pieejams dzīvesvietas valsts Francijas vēstniecībā.

Pieteikties. Vai jautāt par cita veida pielietojumu.

Nodokļi uzņēmumiem Francijā

 • UZŅĒMUMU IENĀKUMA NODOKLIS: 33,3% nodokļu likme. Francijā reģistrēti uzņēmumi, kuru ienākumi pārsniedz EUR 763 000 un apgrozījums pārsniedz EUR 250 milj., tiek aplikti ar papildnodokļiem 3,3% un 5% apmērā. Pārskaitījumu no filiāles var neaplikt ar nodokli 25% apmērā, ja galvenais uzņēmums ir ES rezidents nodokļu maksātājs.
 • IENĀKOŠĀS DIVIDENDES. Dalības atvieglojums 95% apmērā tiek piemērots dividenžu ienākumiem, ja saņēmējam uzņēmumam pieder akcijas vismaz 5% apmērā vismaz 2 gadus. Tādējādi ienākošajām dividendēm piemērojama 1,8% efektīvā likme. Citkārt piemērojama standarta uzņēmumu ienākuma nodokļa likme.
 • KAPITĀLA PIEAUGUMA NODOKĻA likme parasti atbilst uzņēmumu ienākuma nodokļa standarta likmei. Taču tiek piemērots 90% dalības atvieglojums, ja akcijas ir turētas vismaz 2 gadus, tādējādi piemērojama efektīvā likme 3,61%.
 • IETURĒJUMA NODOKLIS:
 • AUTORATLĪDZĪBA: 33,3% likme, izmaksājot ārvalstu uzņēmumiem, kas var tikt samazināta saskaņā ar nodokļu konvenciju vai ES Autoratlīdzības maksājumu direktīvu.
 • DIVIDENDES: 0% likme, maksājot ES rezidentiem uzņēmumiem. 30% likme, maksājot nerezidentiem uzņēmumiem (šo likmi var samazināt ar nodokļu konvencijas palīdzību)
 • PROCENTI: 0% likme, maksājot ārvalstu uzņēmumiem.
 • DIVPUSĒJAS NODOKĻU KONVENCIJAS ar 100 valstīm, tajā skaitā HonkonguSingapūru, Maltu un Panamu.
 • PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKLIS (PVN). ES PVN režīms. Standarta likme iekšzemes tirdzniecības darījumiem ir 19,6%.

Kā reģistrēt kompāniju Francijā?

 

upgrade your offshore company image
upgrade your offshore company image