www.ibccompanyformations.com

Rīga

(+371) 67 333 957

Maskava

(+7) 495 729 7719

Dublina

(+353) 8511 28 365


[email protected]

Uzņēmumu dibināšana Austrijā

Austrija kā veiksmīgs un attīstīts biznesa centrs un tradicionāls tirdzniecības tilts uz Austrumeiropu un Balkāniem aktīvi aicina ārvalstu investorus. Austrijas nodokļu politikas mērķis nav cīnīties pret ārzonas valstīm (piemēram, Belizu, Honkongu, AAE (Dubaiju)), bet gan izmantot ar tām parakstītās nodokļu konvencijas Austrijas uzņēmumu reģistrācijai izdevīgiem nosacījumiem. Labi pārdomātas nodokļu samazināšanas struktūras ir radītas visiem Austrijas uzņēmumu veidiem - vispārīgās tirdzniecības, holdinga, investīciju vai autoratlīdzības uzņēmumiem. Ar efektīvu nodokļu plānošanu un restrukturizāciju iespējams panākt pat 3-5% efektīvā nodokļa likmi Austrijā dibinātam uzņēmumam.

Galvenas austrijas uzņēmuma iezīmes

 • Pieejamas uzņēmumu nodokļu samazināšanas struktūras. Jautājiet mums!
 • Viegls PVN reģistrācijas process Austrijas uzņēmumiem.
 • Minimālais pamatkapitāls uzņēmuma dibināšanai Austrijā ir EUR 10 000 (GmbH Light) vai EUR 35 000, no kura vismaz pusei jābūt apmaksātai naudā.
 • Uzņēmumā Austrijā ir nepieciešams vismaz 1 direktors (jebkuras tautības), taču, lai nokārtotu nodokļu rezidenta statusu, ieteicams direktors-Austrijas rezidents.

Populāri austrijas uzņēmumu pielietojuma veidi

AUSTRIJAS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU (GMBH)

Pastāv neskaitāmi daudz iespēju, kā izmantot Austrijā reģistrētu uzņēmumu saistībā ar nodokļu plānošanu. Austrijā reģistrētam uzņēmumam nav jāmaksā nodokļi par saņemtajām dividendēm un kapitāla pieauguma no dalības ārvalstu uzņēmumos, pat ja ārvalsts uzņēmums atrodas ārzonas jurisdikcijā.

Austrija neatzīst ne kontrolēto ārvalstu sabiedrību (C.F.C.) noteikumus, ne nepietiekamas kapitalizācijas noteikumus vai parāda/pašu kapitāla attiecību. Tādēļ varat izmantot Austrijā reģistrētu uzņēmumu, lai iegūtu līdzekļus, piesaistot investīcijas. Jebkuri šāda aizņēmuma procenti ir atbrīvoti no nodokļiem. No maksājumiem ārvalstu aizdevējiem netiek ieturēts nodoklis, pat ja procenti tiek maksāti ārzonas uzņēmumam vai jurisdikcijai, ar kuru nav parakstīta konvencija.

Austrijā reģistrētie uzņēmumi ideāli der arī kā autoratlīdzības uzņēmumi - lai saņemtu autoratlīdzības maksājumus par patentiem vai citu intelektuālo īpašumu no meitas uzņēmumiem un trešajām personām. Parakstot vairāk nekā 60 Konvencijas par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu, daudzas valstis ir samazinājušas vai noteikušas 0% ieturējuma nodokli no ienākošajiem un izejošajiem autoratlīdzības maksājumiem.

Tā kā Austrija ir ES dalībvalsts, ir piemērojama ES Ietaupījumu un autoratlīdzības direktīva. Tā paredz, ka gadījumā, ja mātes uzņēmumam Eiropas Savienībā vismaz gadu pieder vismaz 10% meitas uzņēmuma akciju, netiek ieturēts nodoklis no autoratlīdzības maksājumiem, ko saņem Austrijā reģistrētais uzņēmums.

 

Austrijas uzņēmumu Nodokļi

 • UZŅĒMUMA IENĀKUMA NODOKLIS (UIN): Standarta likme ir 25%. Ar efektīvu nodokļu plānošanu un restrukturizāciju iespējams panākt pat 3-5% efektīvā nodokļa likmi. Jautājiet mums!
 • IENĀKOŠĀS DIVIDENDES: 0% nodokļu likme ES un valstīm, ar kurām parakstītas nodokļu konvencijas.
 • Austrijas uzņēmuma kapitāla pieauguma nodoklis parasti tiek piemērots ar standarta uzņēmuma ienākumu nodokļa likmi, lai gan plaši tiek izmantoti nodokļu atvieglojumi, tādējādi panākot efektīvo likmi līdz 0%.
 • IETURĒJUMA NODOKLIS:
 • AUTORATLĪDZĪBAS MAKSĀJUMI: 0% likme vai samazinātā likme saskaņā ar nodokļu konvenciju vai ES Autoratlīdzības maksājumu direktīvu. Citkārt nodokļa likme ir 20%.
 • DIVIDENDES: 0% likme vai samazinātā likme dividendēm, ko maksā ES uzņēmumam vai uzņēmumam jurisdikcijā, ar kuru parakstīta nodokļu konvencija. Citkārt nodokļa likme ir 25%.
 • PROCENTI: Parasti nodoklis no procentiem netiek ieturēts.
 • DIVPUSĒJĀS NODOKĻU KONVENCIJAS: Austrijas nodokļu politikas mērķis nav cīnīties pret ārzonas valstīm, bet gan parakstīt nodokļu konvencijas ar tām. Nodokļu konvencijas parakstītas ar Belizu, Honkongu, AAE (Dubaiju) un citām valstīm.
 • PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKLIS (PVN): ES PVN režīms. Standarta likme iekšzemes tirdzniecības darījumiem ir 20%.

Ka reģistrēt uzņēmumu Austrijā?