Jautājumi un atbildes

DRUKĀT

Jautājumi un atbildes

JAUTĀJUMI PAR UZŅĒMUMU DIBINĀŠANU EIROPĀ

Vai varu lietot uzņēmuma pamatkapitālu pēc tam, kad uzņēmums ir nodibināts?

Jā, lielākajā daļā Eiropas valstu uzņēmuma pamatkapitālu pēc uzņēmuma dibināšanas var lietot. Taču ņemiet vērā, ka līdzekļi ir bloķēti līdz uzņēmuma reģistrēšanas brīdim.

Vai man jāmaksā ikgadēja atjaunošanas maksa par Eiropas uzņēmumu?

Jā. Summa un biežums ir atkarīgs no valsts, kurā dibināts uzņēmums. Eiropā reģistrētiem uzņēmumiem ir līdzīgas fiksētās ikgadējās atjaunošanas maksas kā ārzonas jurisdikcijās, piemēram, reģistrētā aģenta/juridiskās adreses un direktora ikgadējās maksas. Tomēr ikgadējā atjaunošanas maksa atsevišķiem Eiropas uzņēmumiem var atšķirties, ja runājam par grāmatvedības jautājumiem. Lai gan Lielbritānijā, Īrijā un Kiprā pietiek iesniegt uzņēmuma finanšu pārskatus vienreiz gadā, pārējās ES valstīs ir papildu prasības attiecībā uz pārskatiem, kas var būt jāiesniedz reizi mēnesī vai ceturksnī. Turklāt, ja Eiropā reģistrētam uzņēmumam ir PVN maksātāja numurs, pārskati jāiesniedz reizi mēnesī vai reizi ceturksnī. Lūdzu, jautājiet detalizētāku informāciju, nosūtot mums pierasījumu.

Vai Jūs piedāvājat gatavos uzņēmumus Eiropā?

Jā, mums ir gatavi uzņēmumi lielākajā daļā Eiropas valstu, ar bankas kontiem un PVN maksātāja numuriem. Jaunāko ES gatavo uzņēmumu sarakstu nosūtīsim pēc pieprasījuma.

Vai Jūs nodrošināt nomināļu pakalpojumus?

Jā, mēs varam nodrošināt pilnu nominālo pakalpojumu spektru uzņēmuma amatpersonām un akcionāriem.

Vai ir nepieciešama mana personīgā klātbūtne, lai reģistrētu uzņēmumu?

Tas ir atkarīgs no jurisdikcijas. Piemēram, Kiprā un Lielbritānijā reģistrāciju pilnībā var veikt virtuāli, savukārt daudzas citas ES jurisdikcijas pieprasa personīgu ierašanos. Lūdzu, sazinieties ar mums, lai pārrunātu Jūsu intereses un idejas!

JAUTĀJUMI PAR ĀRZONAS UZŅĒMUMU DIBINĀŠANU

Vai varu saglabāt anonimitāti, iegādājoties ārzonas uzņēmumu?

Precīzi runājot, nē - mums ir jāzina savi klienti. Tiesību akti nosaka, ka visiem uzņēmumu aģentiem jāidentificē klienti un jāglabā viņu identitāti apliecinošie dokumenti (tā saucamās KYC ("Pazīsti savu klientu") prasības). Klientiem, kuri vēlas palikt anonīmi publiskajos reģistros, parasti iesaka izmantot nominālo direktoru/akcionāru pakalpojumus, taču jaunākās izmaiņas ārzonas jurisdikciju likumdošanā liecina par skaidrām tendencēm veicināt atvērtību un atklātību. Ir acīmredzama tendence, ka uzņēmējdarbības vide kļūs aizvien caurskatāmāka.

Vai varu reģistrēt ārzonas uzņēmumu jebkuram uzņēmējdarbības veidam?

Pastāv daži ierobežojumi. Parasti tie attiecas uz:

  • Azartspēlēm
  • Uzņēmējdarbību, kas saistīta ar pieaugušo preču/pakalpojumu industriju
  • Jebkādām nelegālām darbībām

Kas notiek, ja es nesamaksāju uzņēmuma ikgadējo atjaunošanas maksu?

Gadījumā, ja ikgadējā atjaunošanas maksa netiek samaksāta, ārzonas uzņēmums zaudē savu juridisko (tiesībspējas) statusu. Uzņēmumam radīsies pienākums maksāt kavējuma sodus un iestāsies juridiskās sekas.
Uzņēmumu reģistram ir tiesības jebkurā laikā pēc valsts nodevu samaksas termiņa beigām izslēgt uzņēmumu no reģistra par nodevu nemaksāšanu. 
No reģistra izslēgts uzņēmums vairs nevar likumīgi turpināt saimniecisko darbību vai slēgt jaunus līgumus, un tā direktori, akcionāri, menedžeri un īpašnieki nav tiesīgi veikt jebkādas darbības, izmantojot uzņēmuma aktīvus. Būtībā ārzonas uzņēmuma izslēgšana nozīmē to, ka visi uzņēmuma aktīvi un līdzekļi tiek likumīgi iesaldēti līdz brīdim, kamēr uzņēmumam netiek atjaunots juridiskais (tiesībspējas) statuss vai tas netiek likumīgi likvidēts. 

Kas ir nominālais akcionārs vai nominālais direktors, un kādēļ man tie būtu jāizmanto?

Nominālais akcionārs un direktors ir trešā persona, kas ļauj izmantot savu vārdu patiesā labuma guvēja un direktora vārda vietā. Nomināļu pakalpojumi ir īpaši ieteicami tajās jurisdikcijās, kur uzņēmuma pārstāvju vārdi ir publiski pieejami. Šādā gadījumā publiskajā reģistrā parādīsies nomināļa vārds, un tas nodrošinās patiesā labuma guvēja anonimitāti. Vairāk informācijas pieejama pēc pieprasījuma.

Kas ir juridiskā statusa (labas reputācijas) sertifikāts (Certificate of Good Standing)?

Šo sertifikātu izsniedz uzņēmumu reģistrs, lai apliecinātu, ka uzņēmums vai korporācija patiesībā pastāv, ir samaksātas visas ar likumu noteiktās nodevas, ir ievērotas visas iesni

JAUTĀJUMI PAR GRĀMATVEDĪBU

Vai man jāiesniedz pārskati par manu ārzonā reģistrēto uzņēmumu?

Lielākā daļa ārzonu jurisdikciju nepieprasa uzņēmumiem iesniegt jebkāda veida atskaites.

Kas man nepieciešams, lai noteiktu pārskatu sagatavošanas cenu?

Lai mēs varētu noteikt pārskata sagatavošanas cenu, mums nepieciešams Jūsu bankas konta pārskats vai detalizēts saimnieciskās darbības apraksts, kas veikta finanšu gada ietvaros.

Kas ir uzskatāms par uzņēmuma saimniecisko darbību?

Par uzņēmuma saimniecisko darbību ir uzskatāms jebkurš darījums, kas ietver kaut kāda veida vērtības apmaiņu. Piemēram: līgumi, aizdevumi, preču vai pakalpojumu pārdošana.

Kādas ir priekšrocības, ja tiek iesniegti pārskati?

Mūsdienās lielākā daļa ES jurisdikciju nodrošina iespēju pārbaudīt uzņēmuma statusu, kas ierakstīts to reģistros. Pastāv iespēja, ka Jūsu klients vai partneris vēlēsies sadarboties tikai ar uzņēmumiem, kas ir iesnieguši finanšu pārskatus un reģistros parādās kā aktīvi. Šādā gadījumā Jūsu uzņēmums potenciālo klientu, piegādātāju un valdības iestāžu acīs izskatīsies labāk.

Cik maksā uzņēmuma finanšu pārskatu sagatavošana un iesniegšana?

Minimālās cenas sākas no GBP 750 Apvienotajā Karalistē reģistrētajiem uzņēmumiem un EUR 1500 Kiprā reģistrētajiem uzņēmumiem. Sagatavošanas izmaksas ir atkarīgas no darījumu skaita gadā un sarežģītības.

JAUTĀJUMI PAR BANKAS KONTIEM

Vai varu atvērt norēķinu vai investīciju kontus ar Jūsu palīdzību?

Jā, mēs palīdzam saviem klientiem atvērt abu veidu banku kontus atkarībā no klienta vajadzībām.

Vai varu atvērt norēķinu kontu bankā Skandināvijā vai Rietumeiropā ar salīdzinoši mazu minimālo bilanci vai depozītu?

Jā. Mēs varam palīdzēt atvērt bankas kontu Dānijā (minimālais depozīts: USD 5000) vai Šveicē (minimālā bilance: EUR 35 000).

Vai es varu atvērt bankas kontu ASV uzņēmumam?

Jā, ASV reģistrēti uzņēmumi var atvērt kontus lielākajā daļā Eiropas valstu banku, izņemot Baltijas valstis.

Kā es varu atvērt bankas kontu jau esošam ārzonas uzņēmumam, kuru esmu iegādājies pie cita aģenta?

Jums jāiesniedz visi ārzonas uzņēmuma dokumentu ar apostilli oriģināli, ieskaitot juridiskā statusa (labas reputācijas) sertifikātu (Certificate of Good Standing) un pilnvaru. Mēs izskatīsim dokumentus un, ja mēs tos akceptēsim, veiksim standarta procedūru, kas minēta iepriekšējā jautājumā. 
Tiek piemērota papildu samaksa USD 200 apmērā.

Cik ilgs laiks parasti nepieciešams, lai atvērtu bankas kontu?

Īsākais termiņš ir 1 nedēļa pēc visu nepieciešamo formu aizpildīšanas. Standarta termiņš ir 2-4 nedēļas.

VISPARĪGI JAUTĀJUMI PAR UZŅĒMUMA DIBINĀŠANU

Kuru jurisdikciju man izvēlēties savam uzņēmumam?

Vislabāk ir izmantot iepriekš minēto pieeju, tas ir, pārdomāt vispārīgos jautājumus (skat. zemāk) un pēc tam ierasties mūsu birojā uz privātu konsultāciju un saņemt profesionālu padomu:

  • Uzņēmuma reģistrācijas sarežģītība (vai uzņēmumu var reģistrēt attālināti vai nepieciešama personīga ierašanās?)
  • Kur notiks/notiek Jūsu plānotā/esošā uzņēmuma tirdzniecības darbība?
  • PVN maksātāja reģistrācija un nodokļu likmes
  • Birokrātija
  • Grāmatvedības pakalpojumu/atjaunošanas izmaksas
  • Uzņēmuma prestiža faktors
  • Uzņēmuma reģistrācijas termiņi 

Kas ir patiesais labuma guvējs?

Patiesais labuma guvējs ir faktiskais uzņēmuma īpašnieks. Tā ir persona, kura pilnībā kontrolē un pārvalda uzņēmuma darbību, un saņem peļņu.

Kas ir "plaukta" jeb gatavs uzņēmums?

Ar šo terminu mēs apzīmējam uzņēmumu, kuru jau esam reģistrējuši noteiktā jurisdikcijā un kura dokumentus mēs glabājam "plauktā" (no angļu valodas "on shelf") mūsu Rīgas birojā. Šādu uzņēmumu var iegādāties uzreiz. Pērkot gatavu uzņēmumu, Jūs varat ietaupīt laiku un aiztaupīt liekas pūles.

Kāda ir vislabākā uzņēmuma struktūra manam biznesam?

Nepārtraukti paveras jaunas alternatīvas un iespējas, un katram uzņēmējam vienmēr atradīsies piemērots risinājums. Lai pārrunātu Jūsu uzņēmuma darbības specifiku, Jūs varat personīgi ierasties mūsu birojā vai strādāt ar mums attālināti. Kopīgi izvēlēsimies uzņēmuma juridisko formu un struktūru atbilstoši Jūsu vajadzībām: risinājumi vienmēr ir pieejami!

upgrade your offshore company image
upgrade your offshore company image