• Kompānija Singapūrā

  NODOKĻI 0%

  LIELISKS HOLDINGAM

  ĀZIJAS VIDE

 • Kompānija Singapūrā

  NODOKĻI 0%

  LIELISKS HOLDINGAM

  ĀZIJAS VIDE

 • Kompānija Singapūrā

  NODOKĻI 0%

  LIELISKS HOLDINGAM

  ĀZIJAS VIDE

DRUKĀT

Uzņēmuma reģistrācija Singapūrā

Vēlaties uzzināt vairāk par šo jurisdikciju?

Sazinieties ar mums

Singapūras ekonomika ir viena no veiksmīgākajām pasaulē, un valstij ir ļoti svarīga loma reģionālo un starptautisko kravu pārvadājumu, tirdzniecības, progresīvo tehnoloģiju ražošanas, banku pakalpojumu un finanšu pakalpojumu jomā. Daudzu pasaulē lielāko ražošanas un finanšu pakalpojumu uzņēmumu galvenā pārvalde Āzijas reģionā atrodas tieši Singapūrā.

Galvenas Singapūras uzņēmuma iezīmes

 • Peļņai, kas gūta ārpus Singapūras, piemērojama uzņēmumu ienākuma nodokļa likme 0%.
 • Singapūrā reģistrēts uzņēmums uzskatāms par rezidentu, ja tā pārvalde un vadība ir Singapūrā un valdes sanāksmes notiek Singapūrā.
 • Minimālais pilnīgi samaksātais kapitāls reģistrācijas brīdī ir S
 • Minimālais direktoru skaits — 2, turklāt vienam direktoram jābūt Singapūras rezidentam
 • Nepieciešams vismaz 1 akcionārs (var būt juridiska persona)
 • Informācija par direktoru un akcionāru tiek publiskota (parasti tiek izmantoti nomināļi)
 • Jāiesniedz revidēti gada pārskati.
 • Pieejami gatavi uznemumi. Jautajiet.

Populāri Singapūras kompānijas pielietojuma veidi

Standarta Singapūrā reģistrētais uzņēmums, ko izmanto starptautiskajai uzņēmējdarbībai, ir “Singapūrā reģistrēta privātā akciju sabiedrība”. Uzņēmuma nosaukumu parasti saīsina kā “Pte. Ltd.”

Ir pieejami nodokļu reģistrācijas dokumenti. Īpašas rezidenta statusa apliecības, kas nepieciešamas uzņēmumu ienākumu nodokļa aprēķināšanai, var iegūt tikai attiecībā uz ienākumiem, kas tiek vai tiks aplikti ar nodokli Singapūrā.

Singapūrā reģistrētu uzņēmumu darbībā bieži vien tiek izmantotas aģentūru/komisijas vienošanās.

Singapūrā reģistrētas rezidentu korporācijas tiek apliktas ar uzņēmumu ienākuma nodokli (parastā likme 17%). Taču uzņēmumu ienākuma nodoklis netiek piemērots ienākumiem, kas gūti ārpus Singapūras, ja vien ienākumi netiek saņemti Singapūrā. Tādēļ ārvalstu tirdzniecības darījumus Singapūrā reģistrēts uzņēmums var veikt, nemaksājot nodokļus. Peļņa, kas gūta ārpus Singapūras, netiek aplikta ar Singapūrā spēkā esošajiem nodokļiem.

Darījumus Singapūrā reģistrēts uzņēmums var veikt arī ar “jauktu nodokļu” metodi — ārzemēs gūtie ienākumi netiek aplikti ar nodokli, savukārt Singapūrā gūtie ienākumi tiek aplikti ar nodokli. Uzņēmuma nodokļu rezidenta statuss atkarībā no apstākļiem var mainīties ik gadu.

Dividenžu ienākumus, ko Singapūrā reģistrēts uzņēmums saņem no ārzemju avotiem, parasti var pārdalīt bez nodokļa ieturēšanas.

Nodokļi firmām Singapūrā

 • UZŅĒMUMU IENĀKUMA NODOKLIS. Singapūrā ir teritoriālais nodokļu režīms. Ar nodokli tiek aplikti gan rezidentu, gan nerezidentu uzņēmumu ienākumi, kas gūti vai saņemti Singapūrā. Uzņēmuma nodokļu rezidenta statuss atkarībā no apstākļiem var mainīties ik gadu. Singapūrā reģistrētie rezidentu uzņēmumi maksā uzņēmumu ienākuma nodokli (standarta likme 17%), taču ir attiecināmi dažādi atvieglojumi: nodokļa likme 0% pirmajiem ienākumiem S $ 100,000 apmērā pirmo trīs finanšu gadu laikā (ja vismaz 10% akciju pieder privātpersonām) un/vai nodokļa likme 8,5% tiek piemērota ienākumiem, kas finanšu gada laikā nepārsniedz S $ 300,000. Pārējai ienākumu daļai tiek piemērota parastā uzņēmumu ienākuma nodokļa likme 17%.
 • IENĀKOŠAS DIVIDENDES: 0%
 • KAPITĀLA PIEAUGUMA NODOKLIS. Nav kapitāla pieauguma nodokļa.
 • IETURĒJUMA NODOKLIS:
 • AUTORATLĪDZĪBA: 10 %, ja Singapūrā reģistrētais rezidenta uzņēmums maksā nerezidenta uzņēmumam vai privātpersonai. Likmi var samazināt ar nodokļu konvencijas palīdzību.
 • DIVIDENDES: nodokļa likme 0 % dividendēm, ko izmaksā Singapūras rezidents.
 • PROCENTU LIKMES: parasti 15 %, ja Singapūrā reģistrēts rezidenta uzņēmums maksā nerezidenta uzņēmumam vai privātpersonai. Likmi var samazināt ar nodokļu konvencijas palīdzību.
 • DIVPUSĒJĀS NODOKĻU KONVENCIJAS. Singapūra ir parakstījusi aptuveni 50 Konvencijas par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu un Investīciju aizsardzības konvencijas ar gandrīz visām lielākajām valstīm. Taču uzņēmumiem šīs Singapūras parakstītās konvencijas ir izdevīgas tikai gadījumos, kad ienākumi tiek saņemti Singapūrā.
 • PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKLIS (PVN). Singapūrā šo nodokli sauc par preču un pakalpojumu nodokli. Nodokļa likme ir 7 %, un tas tiek piemērots Singapūrā reģistrēto uzņēmumu sniegtajiem pakalpojumiem.

Kā reģistrēt uzņēmumu Singapūrā?

upgrade your offshore company image
upgrade your offshore company image