• Ārzona

 • Ārzona

 • Ārzona

DRUKĀT

Ārzonas vai teritoriālais nodokļu režīms


Nodokļu plānošanai un starptautisko uzņēmumu struktūru veidošanai var izmantot tālāk norādītos uzņēmumu veidus.
 • Ārzonas uzņēmumi, kam netiek piemēroti nodokļi, jo tie dibināti īpašās jurisdikcijās (bieži dēvētas par nodokļu paradīzi). Šajās jurisdikcijās starptautisko uzņēmumu darbību reglamentējošā likumdošana pilnībā atbrīvo ārzemju uzņēmumus no nodokļu samaksas, ja tie neveic uzņēmējdarbību savas valsts teritorijā.
 • Uzņēmumi, kas dibināti teritoriālā nodokļu režīmā (ietver gan ārzonas, gan iekšzonas tipa uzņēmumus). Lai gan tā nav uzskatāma par nodokļu paradīzi, tomēr labvēlīgais nodokļu režīms ļauj pareizi strukturētu un pārvaldītu uzņēmumu izmantot starptautiskai tirdzniecībai, nemaksājot vietējos nodokļus (ja vien peļņas avots nav vietējs). To bieži dēvē par “teritoriālo nodokļu piemērošanu”.

ĀRZONA

 • Uzņēmumi, kas dibināti ārzonā, ir atbrīvoti no nodokļiem. Nodokļu vietā uzņēmums ik gadu veic valsts nodevas un reģistrētā aģenta samaksu.
 • Ārzonas uzņēmums parasti ir izmaksu ziņā efektīvākais risinājums, turklāt to ir ļoti vienkārši uzturēt.
 • Ārzonas uzņēmumu dati par direktoriem un akcionāriem netiek publiskoti. Šāda informācija ir pieejama tikai licencētam reģistrētajam aģentam.
 • Uzņēmumiem, kas reģistrēti ārzonā, nav jāiesniedz nedz ikgadējais finanšu pārskats, nedz revīzijas pārskats.
 • Dažās valstīs (piemēram, LatvijāLietuvāIgaunijāItālijā un dažās citās valstīs) ārzonas uzņēmumi, iespējams, ir iekļauti “melnajā sarakstā”. Šajās valstīs ir noteikti ierobežojumi darījumiem ar beznodokļu jurisdikcijām.
 • Populārākie pielietojuma veidi: individuālais komersants; galvenā sabiedrība aģenta struktūrā; holdinga struktūra ar mērķi iegūt īpašumā nekustamo īpašumu vai ārzemju uzņēmumu akcijas; kuģu administrēšana un jahtu īpašumtiesības.

TERITORIĀLAIS REŽĪMS

 • Teritoriālajā nodokļa režīmā iespējams panākt nodokļu likmi 0 %. Tas nozīmē, ka uzņēmuma ienākuma nodoklis netiek piemērots, ja peļņa netiek gūta konkrētajā jurisdikcijā.
 • Ikgadējā maksa un uzņēmuma uzturēšanas prasības mainās atkarībā no vietējām prasībām.
 • Informācija par uzņēmuma direktoriem un akcionāriem ir publiski pieejama reģistros (ar dažiem izņēmumiem, piemēram, AAE un ASV).
 • Lai gan peļņa, kas gūta ārzemēs, netiek aplikta ar nodokli, uzņēmumam ir jāiesniedz finanšu pārskati.
 • Ja uzņēmumam ir nodokļu rezidenta apliecība, piemērojamas nodokļu konvencijas. Konvencijas tiek izmantotas nodokļu plānošanā, lai novērstu nodokļa ieturēšanu no dividendēm, procentu un autortiesību maksājumiem.
 • Populārākie izmantojuma veidi: starptautiskā tirdzniecība; aktīvi un nekustamais īpašums; holdinga filiāles; preču zīmes un intelektuālais īpašums.

IETEICAMĀS JURISDIKCIJAS:

upgrade your offshore company image
upgrade your offshore company image