www.ibccompanyformations.com

Rīga

(+371) 67 333 957

Maskava

(+7) 495 729 7719

Dublina

(+353) 8511 28 365


[email protected]

Ārzonu uzņēmumu dibināšana Seišelu salās

Seišelu Salās reģistrēto starptautisko uzņēmējsabiedrību (IBC, International Business Companies) darbība veicama ārpus Seišelu Salām un tās nevar veikt uzņēmējdarbību Seišelu Salās. Šīs sabiedrības ir kļuvušas populāras, pateicoties nelielajām izmaksām, vienkāršajai pārvaldei, privātuma iespējām un faktam, ka Seišelu Salās reģistrētās Starptautiskās uzņēmējsabiedrības ir atbrīvotas no nodokļiem. Starptautiskās bankas pieņem darījumus ar Seišelu Salās reģistrētiem uzņēmumiem, jo valsts nav  ietverta OECD (Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas) un FATF (Finanšu darbības uzdevumu grupa cīņai ar naudas atmazgāšanu) melnajos sarakstos. Seišelu Salas ir stabila un neatkarīga valsts, nevis Eiropas valsts aizjūras teritorija, tādēļ tā nav pakļauta aizvien plašākajai ES direktīvu ietekmei.

Galvenas Siešelu salu uzņēmuma iezīmes

  • Nav minimālā akciju kapitāla
  • Minimālais direktoru skaits — 1 (var būt nerezidents vai juridiska persona)
  • Privātums un aktīvu aizsardzība: nevienā Seišelu Salu valsts reģistrā nav jāiesniedz informācija par akcionāriem, patiesajiem labuma saņēmējiem vai direktoriem.
  • Vienkārša pārvalde: nav jāiesniedz finanšu pārskati vai gada pārskati par uzņēmuma apgrozījumu Seišelu Salās. Reģistrētajiem aģentiem adresē, kurā atrodas uzņēmuma grāmatvedības dokumenti, ir jāuzglabā uzskaites dokumenti.
  • Uzreiz pieejami gatavi uznemumi. Jautajiet.

Populāri Seišelu salu kompānijas pielietojuma veidi

  • investīciju un aktīvu, piemēram, nekustamā īpašuma, akciju vai cita veida īpašuma holdings/īpašumtiesības;
  • komercdarījumi un starptautiskie tirdzniecības darījumi;
  • aktīvu aizsardzības struktūras;
  • konsultāciju un privāto pakalpojumu uzņēmumi.

Nodokļi firmām Seišelu salās

Seišelu Salās reģistrētās starptautiskās uzņēmējsabiedrības netiek apliktas ar nodokļiem — nav piemērojami nodokļi ienākumiem, dividendēm, procentu likmēm, nomai, autoratlīdzībai un kapitāla pieaugumam no pārdotajām uzņēmuma akcijām.
Nodokļu vietā uzņēmums ik gadu veic fiksētas valsts nodevas un reģistrētā aģenta samaksu.

Kā reģistrēt kompāniju Seišelu salās?