www.ibccompanyformations.com

Rīga

(+371) 67 333 957

Maskava

(+7) 495 729 7719

Dublina

(+353) 8511 28 365


[email protected]

Ārzonu kompāniju dibināšana Māršala salās

Māršala Salās ir relatīvi viegli dibināt un uzturēt SIA un korporāciju. 1990. gada Māršala Salu Asociāciju likums ir veidots pēc Delavēras Korporatīvā likuma parauga. Peļņa, kas gūta ārpus Māršala Salām, netiek aplikta ne ar uzņēmumu ienākuma nodokli, ne ieturamo nodokli.

Galvenas iezīmes ārzonu kompānijai Māršala salās

  • Māršala Salās nav noteikts minimālā uzņēmuma akciju kapitāls
  • Māršala Salās minimālais direktoru skaits uzņēmumā — 1 (var būt nerezidents vai juridiska persona)
  • Korporācijā nepieciešams uzņēmējsabiedrības sekretārs (šo uzdevumu var pildīt arī direktors)
  • Pastāv izvēles iespēja iesniegt vai neiesniegt informāciju par direktoru un akcionāriem publiskajā reģistrā
  • Nav prasību iesniegt uzņēmuma finanšu vai revīzijas pārskatus
  • Iespējamās Māršala Salu ārzonas korporācijas nosaukuma beigu daļas: “Limited“, “Corporation”, “Incorporated”, “Society Anonyme”, “Aktiengesellschaft” vai saīsinājumi “Ltd.”, “Corp.”, “Inc.”, “S.A.”, “A.G.”
  • Uzreiz pieejami gatavi uznemumi. Jautajiet.

Populāri Māršala salu kompānijas pielietojuma veidi

Neatkarīgi no tā, vai uzņēmums ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību vai korporācija, jebkuru Māršala Salās reģistrētu uzņēmumu var izmantot dažādiem mērķiem:

  • vienkāršs individuālā komersanta tirdzniecības uzņēmums;
  • galvenā sabiedrību aģentūras struktūrā;
  • holdinga struktūra ar mērķi iegūt īpašumā nekustamo īpašumu vai ārzemju uzņēmumu akcijas.

 

Papildu piezīme — uzņēmumus, kas pašlaik reģistrēti citās jurisdikcijās, saskaņā ar Māršala Salu Uzņēmumu likumu var pārreģistrēt Māršala Salās. To var darīt, ja tās valsts likumdošana, kurā uzņēmums pašlaik reģistrēts, to pieļauj. Netiek veidota jauna juridiskā persona.

Nodokļi uzņēmumiem Māršala salās

Māršala Salās reģistrēts uzņēmums nav aplikts ar nodokļiem — nav piemērojami nodokļi ienākumiem, dividendēm, procentu likmēm, nomai, autoratlīdzībai un kapitāla pieaugumam no pārdotajām uzņēmuma akcijām.
Nodokļu vietā uzņēmums ik gadu veic fiksētas valsts nodevas un reģistrētā aģenta samaksu.

Kā reģistrēt uzņēmumu Māršala salās?