KDV Tescili

PRINT

Katma Değer Vergisi


KDV Tescili

KDV uygunluk ve tescil şartları her Üye Ülkede farklıdır.
Bazı ülkeler, şirket tescili üzerine derhal KDV numarası tescil ederler, Hollanda veya Macaristan gibi.
Diğer AB ülkelerinde, KDV tescili, numaranın verilmesi öncesinde zaman ve uğraşı gerektirir, ancak kural olarak deneyimli mali ajanlar ve kooperatif işletmelerin ellerinde halledilebilir. Örneğin Kıbrıs, Letonya veya İrlanda.
Bazı Üye Devletlerde, KDV tescil süreci hem zaman alır hem de karmaşıktır, Danimarka, Estonya veya İngiltere gibi.

KDV tescil süreci genel olarak şunları kapsar:

  • Yerel vergi kurumuna başvuru; burada işletme tanımı ve KDV numarası ihtiyacının açıklaması yapılır (hemen her ülkede yerel dilde olur).
  • KDV tescili eşikleri. Bazı Üye Devletler, şirketin KDV numarası için kendisinin tescil ettirmesi zorunlu olduğu eşikler uygular (şirket belirli bir zaman içerisinde belirli bir ciroya ulaşırsa).
  • KDV beyanlarının yerel vergi makamlarına, uygun şekilde verilmesinden sorumlu olacak bir KDV Mali Ajanı tayin edilmesi.

Mümkün olduğunda, geçerli bir KDV numarasına sahip bir şirketin satın alınması tavsiye edilir ve avantajlıdır.
Letonya, Estonya, Litvanya, Polonya, İrlanda, İtalya, Fransa ve diğer AB ülkelerinde, geçerli AB KDV numarasına sahip, faaliyete hazır şirketlerimizi tercih edebilirsiniz.Daha fazla bilgi

upgrade your offshore company image