KDV Beyanı ve Diğer Şartlar

PRINT

Katma Değer Vergisi


KDV Beyanı ve Diğer Şartlar

KDV numarasına sahip her şirket, aşağıdakileri içeren KDV beyannameleri vermek zorundadır:

  • KDV beyanlarının periyodik verilmesi, KDV numarasının yer aldığı her işlemin raporlanması ve doğrulanması (genellikle Üye Devlete göre aylık, üç aylık veya altı aylık)
  • Katma Değer Vergisinin (varsa) ödenmesi;
  • KDV İadeleri (varsa);
  • Yıllık KDV beyanı.

Belirli şartlar altında, ilave rapor istenebilir, örneğin Intrastat formları veya EC Satış Listeleri (ECSL). EORI numarası tescili de KDV kapsamına girer ve ihracat beyannameleri ile gerekli olur.

KDV konuları karmaşıktır. KDV kuralları Üye Devletten Üye Devlete değişir. Avrupa’da hemen her ülkedeki vergi kurumları sadece KDV tescil başvuruları değil ayrıca KDV’nin sonraki kullanımı, özellikle KDV sıfır oranlar ve KDV iadeleri uygulamaları ile ilgili olarak daha dikkatli olmaktadır.

Vergi danışmanınızın desteği ve muhasebeciniz ile işbirliği, uygun KDV süreçleri için hayati önem taşımaktadır. Detaylar için bize ulaşın.

upgrade your offshore company image