Katma Değer Vergisi

PRINT

Katma Değer Vergisi


Avrupa Birliği ile ticaret yapmak gerektiğinde, işletmeler genellikle Avrupa Birliği (AB) içerisinde bir Katma Değer Vergisi (KDV) numarası tescil ettirmeyi faydalı veya gerekli görürler.

Son günlerde, Avrupalı olmayan şirketler için AB KDV numarası tescili çok daha zor hale gelmektedir. Bu nedenle, çoğu müşterimiz Avrupa Birliğinde KDV-tescilli bir şirket sahibi olmayı tercih etmektedir.

 

KDV ile Ticaretin Faydaları

 KDV ile Ticaretin Faydaları

Uluslararası ticaret çoğunlukla farklı ülkelerdeki 2’den fazla tarafı içermektedir. Bir ülkede bulunan bir Müşteri, malları tedarikçisinden doğrudan müşteriye temin eden bir aracıdan mal sipariş edebilir. Bu mal hareketi, üçgenleme olarak adlandırılır.

Üçgen içerisindeki faturaları sıfır oranlı yapabilmek için, Aracı Şirketin AB KDV tescilli olması zorunludur. Aksi takdirde, Tedarikçi yerel oran üzerinden Aracı Firmaya KDV tahakkuk ettirir.

Ticaret senaryoları birden fazla aracıyı içerebilir. Aracı şirketler AB içerisinde veya AB dışarısında tescilli olabilir. Özel üçgenleme kurallarının doğru uygulaması içinbize ulaşın.

 

upgrade your offshore company image