Ticari marka tescili

PRINT

Diğer Hizmetler


Ticari marka tescili

Uluslararası ticaretin sürekli büyümesi ve İnternet kullanımı ile, ticari marka koruması gittikçe önemini artırmaktadır. Bir markanın ticari marka olarak tescili, sahibine marka içerisinde yasal bir tekellik sağlar, bunun anlamı, tescilinizin kapsadığı mal/hizmetlerin aynısı veya benzeri ile ilgili olarak, kafa karıştırır şekilde benzer veya aynısını kullanan bir kişi için, ihlal davası açma hakkınız olacaktır.
Tescilli ticari markalar, bilançoya eklenen, devredilebilir bir mülkiyet hakkıdır ve müşterilerin dikkatini çeken güçlü bir pazarlama aracı olarak, işletmenin başarısına önemli ölçüde katkı yapabilir.
Ticari marka tescil sürecinin her aşamasında size yardım edeceğiz:

  • Markaların ticari marka olarak tescili için doğru şartlar konusunda bilgilendirme
  • Ticari marka yaratma süreci, rehberlik ve yasal tavsiyeler
  • Dünya çapında tüm ülkelerde ticari marka tescilleri
  • Tasarım ve logo tescilleri

Marka tescilinin avantajları

  • Tescil, ticari marka mülkiyeti ve hak sahipliğinin bir kanıtıdır.
  • Tescil, marka için yasal tekellik sağlar. Bir rakibiniz sonraki bir zamanda tamamen bağımsız bir fikirle gelse bile, ticari marka tescil sahibinin, fiili zararı kanıtlamaksızın, ihlal için işlem yapma hakkı vardır.
  • Tescil, marka kullanımından önce 5 yıla kadar alınabilir.
  • Tescilli markaların değeri olur, devredilebilir veya kullanım hakları finansal gelir için lisans verilebilir.
  • Patent ve tasarımların aksine, Ticari Markalar her 10 yılda, yenileme ücretleri ödendiği sürece tescilli olarak kalır.
  • Her türlü şahıs veya tüzel kişilik bir ticari marka tescil ettirebilir.

 

Daha fazla bilgi için bize ulaşın.

upgrade your offshore company image