Temsil Hizmetleri

PRINT

Diğer Hizmetler


Temsil Hizmetleri

Müdürler ve hissedarlar için temsil hizmetleri, uzun senelerdir kurumsal yapılarda kullanılmaktadır. Maliklerin, temsilci müdürler veya “gölge müdürler” ile anlaşma yapmayı seçmelerinin bazı nedenleri şunlardır:

Gizlilik

Şirketin fiili sahipliğini ve kontrolünü gösteren yasal belgeler olsa bile (tröst beyanı, vekaletname), temsilci müdürler şirketin resmi kayıtlarında yer alırlar, böylece maliklerin kamu tarafından görülmemesine izin verirler. İlave tedbir olarak, banka hesapları dahil, müşterinin adına tüm şirket yapısını yöneten, lisanslı avukatlar ve kayyumlar gibi, tam zamanlı profesyonel temsilci müdürler de mevcuttur.

Kurumsal ve vergi uyumluluğu

Bazı ülkelerde, kurumsal gereklilikler tescil ve vergi uyumluluğu açısından, sadece yerleşik müdürlere izin vermektedir. Bu nedenle, şirketi temsil etmek üzere yerel temsilci müdürler tercih edilmektedir.

Yerleşik vergi mükellefliği

AB’de, yerel, yerleşik bir müdür genel olarak, bir şirketin yerleşik vergi mükellefliğini kanıtlayan faktörlerden birisidir. Bu nedenle, bu müdürün şirket yapısı içerisinde seçilmesi tavsiye edilir.

Saygınlık

Çoğu offshore ülkeler için, temsil hizmetleri paket anlaşmasının doğal bir parçasıdır. Mükemmel saygınlığa ve profesyonel geçmişe sahip, temsilci müdürler önermek için elimizden gelen çabayı göstermekteyiz.

Şirketiniz için doğru temsilci müdürü seçmek için, lütfen bize ulaşın.

upgrade your offshore company image