Letonya

PRINT

Letonya’da şirket kuruluşu

Want to learn more about this jurisdiction?

Send us an inquiry

Kuzey ve Doğu Avrupa ortasında bulunan Letonya AB üyeliğinden en fazla faydayı görmektedir. Kurumlar vergisi, AB içindeki en düşük oranlardan birisi olan %15’de sabittir. Letonya’da bulunan bir şirket, Batı ve Doğu, "Rusça-konuşan" ülkeler arasında ticaret için etkin bir Avrupalı aracı olmak açısından iyi bir konumdadır.

Letonya şirketi özellikleri

 • VAT imkânlı Faaliyete Hazır Şirketler. Şimdi isteyin.
 • 1 Yönetim Kurulu üyesi ve 1 Hissedar gereklidir – herhangi bir ülke vatandaşı olabilir
 • Asgari sermaye miktarı €2846
 • 1nci günden itibaren Yerleşik Şirkettir.
 • Kurumlar vergisi AB'deki en düşüklerden birisidir - %15
 • Avrupa ve BDT ülkeleri arasında elverişli coğrafi konum.

Popüler Letonya şirket uygulamaları


TİCARET İÇİN SINIRLI SORUMLU ŞİRKET (SIA)

En popüler işletme kuruluşu, VAT tescili normal olarak kolay ve kurumlar vergisi sadece %15 olan, Avrupalı ticaret aracı olarak yaygın şekilde kullanılan, sınırlı sorumlu şirket (SIA)'dır.

Letonyalı Sınırlı Sorumlu Şirket, dünya çapındaki gelirleri üzerinden vergilendirmeden (%15) sorumludur. Böylece Şirketler Sicilindeki kuruluş tarihinden başlayarak, Yerleşik Kurumlar Vergisi Mükellefi olarak kabul edilir ve sayısız Çifte Vergi Antlaşmasının avantajını kullanabilir.

Ticaret şirketi paketi için bize ulaşın. Veya alternatif paket sorun.


HOLDİNG İÇİN SINIRLI SORUMLU ŞİRKET (SIA)

Özel holding rejimi 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren Letonya'da başlamıştır. Hollanda, Avusturya, Kıbrıs, vb. diğer "holding ülkeleri" aksine, Letonya holding şirketlerine katılım yüzdesi, holding süresi, faaliyet türü veya iştirak ülkesindeki vergilendirme seviyesi, vs. anlamında herhangi bir zorunluluk uygulamaz.

Temettüler, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren stopaj vergisinden muaftır.
Yeni Letonya yasası ile birlikte, AB Ana İştirak Talimatı yürürlükte kalmakta ve AB'de yerleşik şirketler için %0 stopaj vergisine izin vermektedir. Stopaj vergisi, bir çifte vergi antlaşması çerçevesinde de düşürülebilir. Letonya'nın Belarus, Ukrayna, Kazakistan ve Azerbaycan dâhil 50'den fazla çifte vergi antlaşmasına sahiptir. Rusya ile antlaşma henüz imzalanmış olup, 2013 yılı içerisinde yürürlüğe girmesi beklenmektedir.

Önemli avantajları:

 • Bir Letonya şirketi tarafından yerleşik olmayan şirketlerden (offshore şirketler hariç) alınan temettülerde %0. 1 Ocak 2013 itibariyle yürürlüktedir.
 • Yerleşik olmayan iştiraklerin (offshore hariç) hisse satışından elde edilen sermaye kazançlarında %0. 1 Ocak 2013 itibariyle yürürlüktedir.
 • Bir Letonya şirketi tarafından yerleşik olmayan şirketlere (offshore şirketler hariç) ödenen temettülerde %0. 1 Ocak 2013 itibariyle yürürlüktedir.
 • Katılım Muafiyeti için kısıtlama yok, yani asgari holding süresi yok, asgari holding yüzdesi yok, vs.

Holding şirketi paketi için bize ulaşın. Veya alternatif paket sorun.


MİKRO-İŞLETME

Küçük cirolu ve düşük maliyetli şirketler için Letonya Mikro-İşletme, düşük-vergi, zaman ve para tüketen bir araçtır. Mikro-İşletme özel vergilendirmeye - cirodan %9 (kar üzerinde değil!) sahip standart bir sınırlı sorumlu şirkettir. Genellikle nispeten düşük giderli hizmet şirketleri, örneğin herhangi bir alanda danışmanlık, tercüme, pazar araştırması, vs. için faydalıdır.

Herhangi bir kuruluş, aşağıdaki kriterleri yerine getiriyorsa, %9 Mikro-İşletme Vergi Statüsü için başvurabilir:

 • Yıllık cirosu 70.000 LVL (yaklaşık 99.600,00 EUR) aşmamalı,
 • Müdür(ler) ayrıca Hissedar(lar) olmalı ve özel kişi(ler) olmalı,
 • Şirkette en fazla 5 kişi çalışıyor olmalı,
 • Çalışanın (kurul üyeleri dâhil) azami maaşı aylık 500 LVL (yaklaşık 711 EUR) aşmamalı,
 • Sadece bir Mikro-İşletmede Hissedar olmak mümkündür.

Önemli avantajları:

 • Ciro üzerinden %9'luk özel vergi uygulanır. Vergi üç ayda bir ödenir.
 • Mikro-İşletme, VAT tescil edilebilir.
 • Kurul üyeleri ve/veya çalışanların aylık maaşı (azami 500 LVL - yaklaşık 711 EUR) nettir. %9'luk Mikro-İşletme Vergisinin bu vergileri karşılaması şartıyla, ilave sosyal kesintiler uygulanmaz.
 • Giderlerin düşülmesinden sonra kar dağıtımı üzerinden %10 stopaj vergisi uygulanır.
 • Mikro-İşletme Vergili Şirket, normal şirkete dönüşebilir.

Kuruluş paketi için bize ulaşın. Veya alternatif paket sorun.

Letonya Şirketi Vergilendirme

 • KURUM GELİR VERGİSİ (CIT): oran %15 sabittir, AB içindeki en düşüklerden birisi. Letonya şubesi için havale vergisi yoktur. Mikro-işletme, yıllık ciro üzerinden %9 vergi öder.
 • GELEN TEMETTÜLER: Yerleşik olmayan kuruluşlara %0 ödenir (offshore statüde değilse).
 • SERMAYE KAZANÇ VERGİSİ (CGT): Yerleşik olmayan kuruluşlara %0 ödenir (offshore statüde değilse).
 • STOPAJ VERGİSİ:
 • TELİF HAKLARI: Bir Letonya şirketi tarafından yerleşik olmayan şirketlere (offshore şirketler hariç) ödenen, temettüler üzerinden %0. Şahıslara %5-15 ödenir.
 • TEMETTÜLER: Bir Letonya şirketi tarafından yerleşik olmayan şirketlere (offshore şirketler hariç) ödenen, temettüler üzerinden %0. Şahıslara %10 ödenir.
 • FAİZLER: Bir Letonya şirketi tarafından yerleşik olmayan şirketlere (offshore şirketler hariç) ödenen, temettüler üzerinden %0. Şahıslara %10 ödenir.
 • 51 ülke ile ÇİFTE VERGİ ANTLAŞMALARI
 • KATMA DEĞER VERGİSİ (VAT). AB VAT rejimi. Yerel satışlar için standart oran %21'dir.

Letonya'da şirket tescilini nasıl yaparım?

upgrade your offshore company image