• İngiltere

  0% TAX

  EASY MAINTAINANCE

  COMPANY PACKAGES

 • İngiltere

  0% TAX

  EASY MAINTAINANCE

  COMPANY PACKAGES

 • İngiltere

  0% TAX

  EASY MAINTAINANCE

  COMPANY PACKAGES

PRINT

Birleşik Krallık (UK)'da şirket kuruluşu

Want to learn more about this jurisdiction?

Send us an inquiry

Birleşik Krallık, dünyanın en büyük ticaret güçlerinden ve finans merkezlerinden birisidir ve ekonomisi Batı Avrupa'da ikinci büyük (Almanya'nın arkasından) ekonomidir. UK bir vergi cenneti değildir, fakat diğer Avrupa ülkelerine kıyasla nispeten düşük vergi oranlarına sahiptir. Genel anlamda, bir uluslararası ticaret grubunun parçası olduğunda ve uygun şekilde yapılandırılırsa, UK vergisi asgariye indirilebilir veya bir UK şirketi için tamamen ortadan kaldırılabilir.

UK şirketi özellikleri

UK Limited (UK Ltd.) aşağıdaki özelliklere sahiptir:

 • En azından 1 Müdür gerçek kişi olmak zorundadır.
 • Asgari sermaye £2'dir.
 • Müdürler ve Hissedarlar halka açık kayıtlarda görünürler. Ancak temsilci sistemi kullanılabilir.
 • VAT numarası (tercihli): VAT tescili için bir UK ofisine ve UK banka hesabına sahip olmanız gerekecektir. Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın.
 • Mali beyannameler her mali yıl için verilecektir.
 • Şirket kuruluş paketleri mevcuttur Şimdi isteyin!

UK LLP'ler aşağıdaki özelliklere sahiptir:

 • Asgari iki ortak (paketimiz 2 offshore tüzel ortağı içerir)
 • LLP'ler hisse sermayesine sahip değildirler, bunun yerine ortaklar tarafından iştirak edilen "sermaye" vardır (tutarı ortaklar tarafından belirlenir)
 • Karlar offshore ortaklara aktarılırsa, UK kurumlar vergisi yoktur. Ticari hesaplar ve bir vergi beyannamesi yıllık olarak verilmelidir (kurumlar vergisi ödenmese bile).
 • VAT: sadece UK dışında faaliyet gösteriyorsanız, tavsiye edilmez.
 • UK kurumlar vergisi ödemeyen bir UK LLP yerleşik mükellef değildir. Eğer yerleşik mükellef LLP kurmak isterseniz, lütfen bize danışın.
 • Şirket kuruluş paketleri mevcuttur. Şimdi isteyin!

Popüler UK şirket uygulamaları

En yaygın kullanılanı UK Limitet şirketlerdir (ltd.)

Sınırlı Sorumlu Ortaklık (UK LLP), Nisan 2011'den beri LLP Yasası 2000 uyarınca mümkündür. LLP, sınırlı sorumlu ortaklığın vergi şeffaflığı ve esnekliği yanı sıra, bir şirketin avantajlarından yararlanan ayrı bir tüzel kişilik sağlar. Eğer yerleşik olmayan ortaklar varsa ve LLP sadece UK dışında ticaret yapıyorsa, UK kurumlar vergisinden tamamen muaf olabilirsiniz. LLP Ortaklık Anlaşması, karın %100'nün yerleşik olmayan ortağa tahsis edilmesi için özel olarak hazırlanır.

Hem UK Ltd. hem de UK LLP yaygın şekilde aşağıdaki amaçlarla kullanılır:

 • Holding şirketler UK vergisine tabi olmaksızın, yabancı iştirakten temettü alabilir ve offshore malike temettü öder.
 • Acente şirketler offshore ve diğer UK-dışı ana şirketler için acente olarak uluslararası ticaret yürütür ve sadece komisyon geliri alır. UK'daki acente şirketler sıklıkla, offshore ana şirket için bir UK bankasında hesap açabilmek için kullanılır.
 • Temsilci şirketler varlık koruma araçları olarak kullanılır, yani üçüncü bir şahıs namına mülk veya diğer varlıklara sahip olur.
 • Telif dolaşım şirketleri, UK stopaj vergisine tabi olmadan, UK-dışı telif hakkı ile ilgili telif ödemelerini tahsil edebilir

Şirket kuruluş paketleri mevcuttur. Şimdi isteyin.

UK şirketi Vergilendirme

 • KURUM GELİR VERGİSİ (CIT): Standart CIT oranı %24'dür. £300,000 altındaki karlar %20 orandan vergilendirilir. Vergiye tabi matrah indirimi için, genellikle Acente Yapıları kullanılır.
 • GELEN TEMETTÜLER: Çoğu temettü için %0.
 • SERMAYE KAZANÇ VERGİSİ (CGT): Sermaye Kazançları genellikle normal kar olarak işlem görür. Aşağıdaki hallerde İştirak Muafiyeti uygulanır:- satan şirket, satılacak şirketin en az %10'nuna 12-24 ay süreyle sahip ise, ve, şirketler ticaret yapıyorsa.
 • STOPAJ VERGİSİ:
 • TELİFLER: Faizler ve Telifler hakkında AB Talimatı çerçevesinde muaf veya Vergi Antlaşması ile indirilmedikçe, standart oran %20'dir.
 • TEMETTÜLER: normal olarak %0'dır
 • FAİZLER: Faizler ve Telifler hakkında AB Talimatı çerçevesinde muaf veya Vergi Antlaşması ile indirilmedikçe, standart oran %20'dir.
 • ÇİFTE VERGİLENDİRME ANTLAŞMALARI Belize, Hong-Kong, Kıbrıs, Malta dâhil 125 ülke ile
 • KATMA DEĞER VERGİSİ (VAT). AB VAT rejimi. Yurtiçi satışlar için standart oran %20'dir.

UK şirket tescilini nasıl yaparım?

upgrade your offshore company image